Wybierz poniżej swój dom kultury

Hałcnów
Kamienica
Komorowice
Kubiszówka
Lipnik
Mikra
Olszówka
BB.Północ
S.Bielsko
Wapienica
Włókniarz
B&B
Dom Kultury w Starym Bielsku

NOWOROCZNY TURNIEJ SZACHOWY W STARYM BIELSKU

Największa impreza szachowa w tej części świata : ) 

Jubileuszowy - 10 Turniej Szachowy już 12 stycznia 2020 roku w Starym Bielsku

Serdecznie zapraszamy na nasz Jubileuszowy Turniej : )

 

NOWOROCZNY TURNIEJ SZACHOWY

W STARYM BIELSKU

X Turniej Szachowy w Domu Kultury w Starym Bielsku

12.01.2020 r.

 

 1. Organizator

Dom Kultury w Starym Bielsku

Rada Osiedla Stare Bielsko

Firma Szkoleniowo-Edukacyjna „Smart Chess”

 

 1. Termin i miejsce rozgrywek

12.01.2020 r. (niedziela) godzina 10:00

Dom Kultury w Starym Bielsku, ul.  Jana III Sobieskiego 307A, 43-300 Bielsko-Biała

 

 1. Cel turnieju

Popularyzacji gry w szachy na terenie Starego Bielska oraz miasta Bielska-Białej.

 

 1. System rozgrywek

System „Szwajcarski” na dystansie 7 rund w dwóch grupach turniejowych:

grupa A – wszyscy chętni, tempo gry: 10 minut + 5 sekund na każde posunięciu, turniej zgłoszony do oceny rankingowej FIDE,

grupa B – juniorzy do 14 lat (rocznik 2006), tempo gry: 15 minut na zawodnika.

 

 1. Warunki uczestnictwa

Turniej ma charakter otwarty. Przeznaczony jest dla wszystkich chętnych.

Warunkiem uczestnictwa jest dokonanie wcześniejszego zgłoszenia na stronie:

GRUPA A: http://chessarbiter.com/turnieje/2019/ti_6884/

GRUPA B: http://chessarbiter.com/turnieje/2019/ti_6885/

lub poprzez wysłanie danych (imię i nazwisko, kategoria szachowa, klub – miejscowość, pełna data urodzenia) na adres: szachy@smartchess.pl. Zgłoszenia można również dokonać w Sekretariacie Domu Kultury w Starym Bielsku. Zgłoszenia do
9 stycznia 2020 roku.

 

 1. Wpisowe
 • dorośli: 15 zł (mieszkańcy Starego Bielska lub uczestnicy zajęć w Domu Kultury w Starym Bielsku: 10 zł),
 • juniorzy: 10 zł (mieszkańcy Starego Bielska lub uczestnicy zajęć w Domu Kultury w Starym Bielsku: 5 zł).

 

UWAGA!

W przypadku zawodników niezgłoszonych do 9 stycznia 2019 roku – wpisowe wzrasta o 5 zł.

 

 1. Nagrody

W grupa A nagrody zostaną rozdane w kategoriach:

 • generalna,
 • juniorzy,
 • kobiety,
 • seniorzy powyżej 60 lat,
 • Stare Bielsko,

 

W grupie B nagrody zostaną rozdane w kategoriach:

 • juniorzy do lat 10,
 • juniorzy do lat 14.

 

 1. Postanowienia końcowe
 • W czasie trwania zawodów uczestnicy niepełnoletni powinni przebywać pod opieką osób dorosłych.
 • Ostateczna interpretacja regulaminu należy do Organizatora, a w trakcie trwania turnieju do Sędziego.
 • Organizator informuje, że podczas imprezy będzie prowadzona rejestracja fotograficzna i/lub filmowa wydarzenia w celach dokumentacyjnych
  i promocyjnych wydarzenia na potrzeby Miejskiego Domu Kultury.
 • Miejski Dom Kultury zapewnia, że wizerunek uczestników imprezy nie będzie wykorzystywany przez niego w celach zarobkowych, a uczestnicy przyjmują do wiadomości, że z tytułu jego użycia nie przysługują im jakiekolwiek roszczenia, w szczególności prawo do wynagrodzenia.
 • Zdjęcia, filmy z wydarzenia przetwarzające wizerunek uczestników będą publikowane na stronie internetowej, w publikacjach oraz na profilach społecznościowych tj. Facebook Organizatora.

 

 1. Przetwarzanie danych osobowych uczestników – klauzula informacyjna
 • Oddzielnymi administratorami danych osobowych pozyskanych w związku
  z organizacją Turnieju jest Miejski Dom Kultury w Bielsku-Białej, ul. 1 Maja 12, 43-300 Bielsko-Biała oraz Firma Szkoleniowo-Edukacyjna „Smart Chess” Michał Paździora 43-502 Czechowice-Dziedzice, ul. Krzanowskiego 6/23.
 • W sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych uczestników przekazanych Miejskiemu Domu Kultury należy kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem e-mail: iod@mdk.bielsko.pl. W przypadku firmy Szkoleniowo-Edukacyjnej „Smart Chess” bezpośrednio z Właścicielem na adres szachy@smartchess.pl.
 • Dane osobowe będę przetwarzane w celu organizacji i przeprowadzenia Turnieju szachowego w oparciu o dane przekazane przez opiekunów /osoby zgłaszające w karcie zgłoszenia na podstawie zgodny zgodnie z art. 6 ust. 1 lit a RODO.
 • Wizerunek uczestników przetwarzany będzie na podstawie art. 81 ust 2 pkt.
  2 ustawy prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. 2018 poz.1191 z póżn. zm.).
 • Podanie danych osobowych określonych formularzu zgłoszeniowym oraz określonych niniejszym Regulaminie jest dobrowolne, ale niezbędne celem udziału w turnieju szachowym.
 • Dane osobowe uczestników mogą być udostępnione podmiotom zaangażowanym
 • w organizację turnieju tj. upoważnieni pracownicy administratora, sędziowie, organizacja patronacka oraz innym podmiotom upoważnionym na mocy przepisów prawa. Pewne dane, tj. imię i nazwisko, data urodzenia będą udostępnione również na stronie internetowej http://chessarbiter.com.
 • Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do przeprowadzenia turnieju chyba, że niezbędny będzie dłuższy czas przechowywania np. ze względu na obowiązki archiwizacyjne, fiskalne. Zdjęcia i filmy będą przetwarzane przez okres maksymalnie 2 lat na stronie internetowej Organizatora lub profilu społecznościowym organizator (tj. Facebook).
 • Uczestnicy turnieju ( lub ich rodzice/prawni opiekunowie) mają prawo dostępu do treści pozyskanych danych osobowych oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu. Informujemy także, że przysługujące prawa nie są bezwzględne i przepisy stosują wyjątki od ich stosowania.
 • Wszystkie osobnych, który dane osobowe będą przetwarzane w związku
  z udziałem w turnieju mają prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają, że przetwarzanie ich danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
 • Podane dane nie będą podlegały profilowaniu, ani zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji. Nie będą także przekazane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej.
 • Jeśli z jakiś powodów podane powyżej dane dotyczące przetwarzania danych osobowych okażą się niekompletne lub niewystarczające, wszelkie informacje z tego zakresu udzielą Państwu osoby określone w pkt. b klauzuli informacyjnej.

Dom Kultury w Starym Bielsku
Drukuj
12.01.2020

10:00-15:00

DOM KULTURY W STARYM BIELSKU

ul. Jana III Sobieskiego 307A, 43-300 Bielsko-Biała

(+48) 602 529 103

Polecamy także

Festiwal Kabaretowy FERMENTY 2019

27.09.2019
Szachowa Liga Seniorów w DK Stare Bielsko

16.11.2019
Hu, hu, ha Starobielska Akcja Zima

02.12.2019
KALENDARZ WYDARZEŃ MDK
ZAPOWIEDZI WYDARZEŃ

Warsztaty "Taniec brzucha"

Dom Kultury w Komorowicach
29.02.2020

Anna Kłosek

Galeria Fotografii "B&B"
06.03.2020

Kobiecy wymiar koloru

Dom Kultury im. Wiktorii Kubisz
06.03.2020

Wielka Wymiana Ubrań

Dom Kultury im. Wiktorii Kubisz
06.03.2020

XX Otwarty Turniej Szachowy w Kamienicy

Dom Kultury w Kamienicy
07.03.2020

Otwarta akcja plastyczna "Guzikowe fantazje"- wyklejanka w DK w Wapienicy

Dom Kultury w Wapienicy
11.03.2020

DĘBOWIEC- MAŁE CENTRUM ŚWIATA ŚLĄSKA CIESZYŃSKIEGO

Dom Kultury w Olszówce
11.03.2020

Koncert pamięci Anny Jantar - Radość najpiękniejszych dni

Dom Kultury im. Wiktorii Kubisz
14.03.2020

Tradycyjne Topienie Marzanny dla najmłodszych w Domu Kultury w Olszówce

Dom Kultury w Olszówce
20.03.2020

VIII TURNIEJ SZACHOWY W OLSZÓWCE

Dom Kultury w Olszówce
21.03.2020

Kostaryka w krainie długowieczności. Spotkanie w Domu Kultury w Olszówce.

Dom Kultury w Olszówce
27.03.2020

Rodzinne eko-warsztaty

Dom Kultury w Mikuszowicach Kr.
28.03.2020

V Międzyszkolny Konkurs Piosenki Angielskiej

Dom Kultury w Hałcnowie
31.03.2020

Konkurs plastyczny "KARTKA WIELKANOCNA"

Dom Kultury w Komorowicach
31.03.2020

Wianki wielkanocne

Dom Kultury im. Wiktorii Kubisz
31.03.2020

AFISZ MDK
ZOBACZ TAKŻE
WYDARZENIA GALERII FOTOGRAFII B&B
Galeria Fotografii "B&B"
01.06.2020
NAKRĘTKOWA GÓRA 2019 -VII edycja akcji społecznej
Dom Kultury w Olszówce
31.12.2019
KOPERTA ŻYCIA dla seniorów
Dom Kultury w Olszówce
31.10.2019
KSIĄŻKA W PODRÓŻY
Dom Kultury w Olszówce
20.10.2019
PARTNERZY MDK
MDK
MDK
MDK
MDK
MDK
MDK

KONKURSY I FESTIWALE

MDK
MDK
MDK
MDK
MDK