Wybierz poniżej swój dom kultury

Hałcnów
Kamienica
Komorowice
Kubiszówka
Lipnik
Mikra
Olszówka
BB.Północ
S.Bielsko
Wapienica
Włókniarz
B&B
Dom Kultury w Starym Bielsku

WAKACYJNY TURNIEJ SZACHOWY W STARYM BIELSKU

Wszystkich Miłośników "królowej gier" zapraszamy na tradycyjny Wakacyjny Turniej Szachowy do Domu Kultury w Starym Bielsku 27 czerwca 2020 roku 

Serdecznie zapraszamy w pierwszą sobotę wakacji do naszego Domu Kultury na tradycyjny  Wakacyjny Turniej Szachowy. Turniej zostanie rozegrany przy zachowaniu wszelkich rygorów sanitarnych i związanych z nimi wytycznych dla zachowania bezpieczeństwa Uczestników.

 

POCZĄTEK WAKACJI Z SZACHAMI

W STARYM BIELSKU

XI Turniej Szachowy w Domu Kultury w Starym Bielsku

27.06.2020 r. (sobota)

godzina 10:00

 

 1. Organizator

Dom Kultury w Starym Bielsku

Rada Osiedla Stare Bielsko

Firma Szkoleniowo-Edukacyjna „Smart Chess”

 

 1. Termin i miejsce rozgrywek

27.06.2020 r. (sobota) godzina 10:00

Dom Kultury w Starym Bielsku, ul. Sobieskiego 307A, 43-300 Bielsko-Biała

 

 1. Cel turnieju

Popularyzacji gry w szachy na terenie Starego Bielska oraz miasta Bielska-Białej.

 

 1. System rozgrywek

System „Szwajcarski” na dystansie 9 rund, tempo gry: 5 minut + 5 sekund na każde posunięciu. Turniej zgłoszony do klasyfikacji rankingu FIDE – szachy błyskawiczne.

 

 1. Warunki uczestnictwa

Turniej ma charakter otwarty. Przeznaczony jest dla wszystkich chętnych.

Warunkiem uczestnictwa jest dokonanie wcześniejszego zgłoszenia na stronie:

http://chessarbiter.com/turnieje/2020/ti_2016/

lub poprzez wysłanie danych (imię i nazwisko, kategoria szachowa, klub – miejscowość, pełna data urodzenia) na adres: szachy@smartchess.pl. Zgłoszenia można również dokonać w Sekretariacie Domu Kultury w Starym Bielsku. Zgłoszenia do
25 czerwca 2020 roku.

 

 1. Wpisowe
 • dorośli: 15 zł (mieszkańcy Starego Bielska lub uczestnicy zajęć w Domu Kultury w Starym Bielsku: 10 zł),
 • juniorzy: 10 zł (mieszkańcy Starego Bielska lub uczestnicy zajęć w Domu Kultury w Starym Bielsku: 5 zł).

Opłatę za udział w turnieju prosimy wpłacać na konto Miejskiego Dom Kultury
(ul. 1 Maja 12, 43-300 Bielsko-Biała) – Bank Pekao S.A. oddział w Bielsku-Białej:
42 1240 4142 1111 0000 4826 4349

 

UWAGA!

W przypadku zawodników niezgłoszonych do 25 czerwca 2020 roku – wpisowe wzrasta o 5 zł.

 

 1. Nagrody

Zostaną rozdane w kategoriach:

 • generalna,
 • juniorzy do 18 lat,
 • juniorzy do 12 lat,
 • kobiety,
 • seniorzy powyżej 60 lat,

 

 1. Postanowienia końcowe
 • Turniej zostanie rozegrany zgodnie z wytycznymi Polskiego Związku Szachowego – IV etap odmrażania sportu z dnia 16.06.2020 http://pzszach.pl/2020/06/16/iv-etap-odmrazania-sportu-rekomendacja-pzszach/
 • W czasie trwania zawodów uczestnicy niepełnoletni powinni przebywać pod opieką osób dorosłych.
 • Ostateczna interpretacja regulaminu należy do Organizatora, a w trakcie trwania turnieju do Sędziego.
 • Organizator informuje, że podczas imprezy będzie prowadzona rejestracja fotograficzna i/lub filmowa wydarzenia w celach dokumentacyjnych
  i promocyjnych wydarzenia na potrzeby Miejskiego Domu Kultury.
 • Miejski Dom Kultury zapewnia, że wizerunek uczestników imprezy nie będzie wykorzystywany przez niego w celach zarobkowych, a uczestnicy przyjmują do wiadomości, że z tytułu jego użycia nie przysługują im jakiekolwiek roszczenia, w szczególności prawo do wynagrodzenia.
 • Zdjęcia, filmy z wydarzenia przetwarzające wizerunek uczestników będą publikowane na stronie internetowej, w publikacjach oraz na profilach społecznościowych tj. Facebook Organizatora.

 

 1. Przetwarzanie danych osobowych uczestników – klauzula informacyjna
 • Oddzielnymi administratorami danych osobowych pozyskanych w związku
  z organizacją Turnieju jest Miejski Dom Kultury w Bielsku-Białej, ul. 1 Maja 12, 43-300 Bielsko-Biała oraz Firma Szkoleniowo-Edukacyjna „Smart Chess” Michał Paździora 43-502 Czechowice-Dziedzice, ul. Krzanowskiego 6/23.
 • W sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych uczestników przekazanych Miejskiemu Domu Kultury należy kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem e-mail: iod@mdk.bielsko.pl. W przypadku firmy Szkoleniowo-Edukacyjnej „Smart Chess” bezpośrednio z Właścicielem na adres szachy@smartchess.pl.
 • Dane osobowe będę przetwarzane w celu organizacji i przeprowadzenia Turnieju szachowego w oparciu o dane przekazane przez opiekunów /osoby zgłaszające w karcie zgłoszenia na podstawie zgodny zgodnie z art. 6 ust. 1 lit a RODO.
 • Wizerunek uczestników przetwarzany będzie na podstawie art. 81 ust 2 pkt.
  2 ustawy prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. 2018 poz.1191 z póżn. zm.).
 • Podanie danych osobowych określonych formularzu zgłoszeniowym oraz określonych niniejszym Regulaminie jest dobrowolne, ale niezbędne celem udziału w turnieju szachowym.
 • Dane osobowe uczestników mogą być udostępnione podmiotom zaangażowanym
 • w organizację turnieju tj. upoważnieni pracownicy administratora, sędziowie, organizacja patronacka oraz innym podmiotom upoważnionym na mocy przepisów prawa. Pewne dane, tj. imię i nazwisko, data urodzenia będą udostępnione również na stronie internetowej http://chessarbiter.com.
 • Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do przeprowadzenia turnieju chyba, że niezbędny będzie dłuższy czas przechowywania np. ze względu na obowiązki archiwizacyjne, fiskalne. Zdjęcia i filmy będą przetwarzane przez okres maksymalnie 2 lat na stronie internetowej Organizatora lub profilu społecznościowym organizator (tj. Facebook).
 • Uczestnicy turnieju ( lub ich rodzice/prawni opiekunowie) mają prawo dostępu do treści pozyskanych danych osobowych oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu. Informujemy także, że przysługujące prawa nie są bezwzględne i przepisy stosują wyjątki od ich stosowania.
 • Wszystkie osobnych, który dane osobowe będą przetwarzane w związku
  z udziałem w turnieju mają prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają, że przetwarzanie ich danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
 • Podane dane nie będą podlegały profilowaniu, ani zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji. Nie będą także przekazane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej.
 • Jeśli z jakiś powodów podane powyżej dane dotyczące przetwarzania danych osobowych okażą się niekompletne lub niewystarczające, wszelkie informacje z tego zakresu udzielą Państwu osoby określone w pkt. b klauzuli informacyjnej.

  


Dom Kultury w Starym Bielsku
Drukuj
27.06. - 27.06.2020

10:00

DOM KULTURY W STARYM BIELSKU

ul. Jana III Sobieskiego 307A, 43-300 Bielsko-Biała

(+48) 602 529 103

starebielsko@mdk.bielsko.pl

Polecamy także

Festiwal Kabaretowy FERMENTY 2019
27.09.2019
KONKURS POETYCKI ZAWIERSZUJMY BIELSKO
12.05.2020
PROCEDURY BEZPIECZEŃSTWA MDK
01.09.2020
KALENDARZ WYDARZEŃ MDK
ZAPOWIEDZI WYDARZEŃ

OJCZYSTY - DODAJ DO ULUBIONYCH

Dom Kultury im. Wiktorii Kubisz
16.04-25.09.2020

DK STARE BIELSKO - SEZON 2020/21

Dom Kultury w Starym Bielsku
24.08-25.09.2020

"WSPÓŁISTNIENIE". POLSKO-WĘGIERSKIE SPOTKANIA FOTOGRAFICZNE - WYSTAWA ZBIOROWA

Galeria Fotografii "B&B"
04.09-29.09.2020

INFRASTRUKTURA DOMÓW KULTURY - GRANT DLA KUBISZÓWKI

Dom Kultury im. Wiktorii Kubisz
20.04-30.09.2020

ZAPISY NA ZAJĘCIA ARTYSTYCZNE NA NOWY ROK SZKOLNY 2020/2021 W DK W WAPIENICY

Dom Kultury w Wapienicy
13.07-30.09.2020

TRWAJĄ ZAPISY NA ZAJĘCIA W SEZONIE KULTURALNYM 2020/2021

Dom Kultury w Mikuszowicach Kr.
01.09-30.09.2020

SEZON KULTURALNY 2020/2021

Dom Kultury w Kamienicy
24.08-30.09.2020

ZAPISY NA NOWY ROK KULTURALNY!

Dom Kultury w Hałcnowie
31.08-30.09.2020

TERMINY PIERWSZYCH ZAJĘĆ W DOMU KULTURY W OLSZÓWCE

Dom Kultury w Olszówce
04.09-30.09.2020

ZAPISY NA WSZYSTKIE ZAJĘCIA STAŁE W SEZONIE 2020/2021

Dom Kultury w Olszówce
22.07-30.09.2020

BĄDŹ Z MIKRĄ NA BIEŻĄCO!

Dom Kultury w Mikuszowicach Kr.
02.09-30.09.2020

ZAPISY NA ZAJĘCIA W ROKU KULTURALNYM 2020/2021

Dom Kultury Włókniarzy
03.08-30.09.2020

ZAPISY I ROZKŁAD ZAJĘĆ NA WRZESIEŃ I PAŹDZIERNIK

Dom Kultury w Lipniku
28.08-30.09.2020

RODZINNE SPOTKANIE PN. "ODPORNOŚĆ I BEZPIECZEŃSTWO".

Dom Kultury w Mikuszowicach Kr.
02.10-02.10.2020

"JESZCZE JEDEN MAZUR DZISIAJ..." WARSZTATY POLSKICH TAŃCÓW NARODOWYCH DLA SENIORÓW

Dom Kultury w Hałcnowie
03.10-03.10.2020

AFISZ MDK
ZOBACZ TAKŻE
WYDARZENIA GALERII FOTOGRAFII B&B
Galeria Fotografii "B&B"
Koło Ratownika - bezpłatne zajęcia w Mikrze!
Dom Kultury w Mikuszowicach Kr.
PARTNERZY MDK
MDK
MDK
MDK
MDK
MDK
MDK
MDK

KONKURSY I FESTIWALE

MDK
MDK
MDK
MDK
MDK

A+
A-