ZAUŁEK z WOLUMINEM            

Co już za nami

NAGRODA SERCA KRYSZTAŁOWEGO-RELACJA Z KONCERTU

NAGRODA SERCA KRYSZTAŁOWEGO-RELACJA Z KONCERTU

 

 

 

http://www.mdk.beskidy.pl/gfx/wydarzenia_3714_52691.jpg

 

PROTOKÓŁ Z POSIEDZENIA KAPITUŁY PRZYZNAJĄCEJ

NAGRODĘ SERCA KRYSZTAŁOWEGO

W dniu 7 listopada 2017 roku w Domu Kultury w Kamienicy Kapituła

w składzie:

Henryk JUSZCZYK

Franciszek KOPCZAK

Zdzisław NIEMIEC

Halina PISOWADZKA

Andrzej TOKARZ

wnikliwie przeanalizowała złożone wnioski na konkurs i postanowiła

przyznać nagrodę Serca Kryształowego:

IRENIE AWIERUSZKO-PTASZKIEWICZ

instruktorce zumby,która od wielu lat skutecznie pomaga chorym dzieciom organizując charytatywne maratony zumby.

Pani Awieruszko od kilku lat współtworzy kalendarz „Zumba daje nadzieję

w Chorobach Rzadkich”, z którego środki zasilają konto dzieci chorych.

Jest osobą niepełnosprawną ,której taniec odmienił życie i stała się „ cudem dla innych”.

Nominacje do tej Nagrody otrzymali:

Monika BEYGA

- chcąc pomagać dzieciom założyła Stowarzyszenie MotoMikołaje, wraz

z którym organizuje kwesty wspierające terapie dzieci chorych, zakup specjalistycznych pomocy dydaktycznych i zabawek dla dzieci z Domu Dziecka.

Piotr DUDEK

- Prezes Zarządu Aqua SA. Od wielu lat systematycznie wspiera dla dzieci

i młodzieży ze Związku Głuchych i Fundacji „Dziecięce Marzenia” poprzez

dofinansowanie wyjazdów rekreacyjnych i turnusów usprawniająco-integracyjnych. Pomaga również młodym piłkarzom w rozwoju ich pasji

i aktywności fizycznej.

Marcin LISIŃSKI

Radny Rady Miejskiej Bielska-Białej. Pomaga pozyskać sponsorów na organizowane przez miejskie placówki imprezy kulturalne, często przekazuje

własne środki finansowe na zakup nagród w festiwalach i konkursach.

Podejmując się jakiegoś zadania realizuje je od początku do końca.

Urszula PŁACHCIOK

zwana „Babcią Ulą”- związana z DK im.W.Kubisz, gdzie charytatywnie

wspiera instruktorów w ich pracy, oferuje swoją pomoc podczas konkursów

i festiwali,szyje stroje, a także prowadzi warsztaty bibułkarskie.

Irena TRZOPEK

emerytowany pedagog,szczególna pomoc oferuje dzieciom z trudnościami

w przystosowaniu się do życia, oraz dzieciom z kłopotami finansowymi.

Ryszard WRONA i Józef GOLICZ

swoja pracą bezinteresownie wspierają Przedszkole nr 8 w Bielsku-Białej.

Chętnie pomagają remontując urządzenia zabawowe, malują pomieszczenia

i meble przedszkolne.

Marta ZDANOWSKA

nauczycielka jez. polskiego w Zespole Szkół Medycznych i Ogólnokształcą-

cych im. H.Chrzanowskiej.Wg uczniów „udowadnia,że są wartościowi i stać

ich na więcej. Jest mentorem i autorytetem poświęcającym swój prywatny czas

na rozwiązywanie trudnych spraw młodzieży.

Kapituła z zadowoleniem stwierdza, że ludzi chcących pomagać

w naszym społeczeństwie nie brakuje.

W dniu 23 listopada nagrodę Serca Kryształowego wręczył Pan Prezydent Jacek Krywult podczas uroczystego koncertu „Tyle piękna jest na świecie”, który nasza placówka zorganizowała w Bielskim Centrum Kultury .

 

Powrót

Miejsce wydarzenia

Dom Kultury w Kamienicy
ul. Karpacka 125
43-300 Bielsko-Biała
Telefon: +48 33 811 93 62; e-mail: kamienica@mdk.bielsko.pl
Termin:  2017-11-23

GaleriaDo pobrania / Multimedia

SERCE_regulamin2017
Pobierz