ZAUŁEK z WOLUMINEM            

Co już za nami

Młodzieżowe forum językowe „Słowa jak mury, słowa jak mosty”

Młodzieżowe forum językowe „Słowa jak mury, słowa jak mosty”

Celem projektu „Granice języka – granicami świata” jest zmiana postaw młodzieży w stosunku do języka ojczystego, uświadomienie młodym ludziom znaczenia kompetencji językowej w rozwoju indywidualnym i społecznym.

To już druga edycja projektu, który w tym roku został poświęcony polszczyźnie jako narzędziu komunikacji międzyludzkiej, które powinno służyć budowaniu porozumienia i konstruktywnemu dialogowi.

W ramach projektu zrealizowano cykl warsztatów dla młodzieży na temat zachowań językowych w sytuacjach komunikacyjnych, a także warsztaty retoryki i erystyki dla nauczycieli, pedagogów i animatorów kultury. Podczas finalizującego projekt forum językowego młodzież będzie dyskutować na temat zagrożeń dla polszczyzny wynikających z niedbałości językowej: dążenia do skrótów, niestosowania polskich liter, wulgaryzacji i brutalizacji języka w sytuacjach komunikacyjnych oraz szukać sposobów przeciwdziałania tym zjawiskom. 

Powrót

Miejsce wydarzenia

Dom Kultury im. Wiktorii Kubisz
Słowackiego 17, 43-300 Bielsko-Biała
Telefon: +48 33 812 58 86; e-mail: kubiszowka@mdk.bielsko.pl
Termin:  2017-11-13
Godzina: 09:00:00