ZAUŁEK z WOLUMINEM            

Co już za nami

Bajkowy konkurs plastyczny w Mikuszowicach Krakowskich

Bajkowy konkurs plastyczny w Mikuszowicach Krakowskich

 

 

 

Świetlica w Mikuszowicach Krakowskich

zaprasza dzieci z Bielska-Białej do udziału

w IV Miejskim Konkursie Plastycznym

 

z cyklu "Postacie filmowe i bajkowe":

 

MÓJ ULUBIONY

BOHATER FILMOWY

W KARYKATURZE

  

R E G U L A M I N:

 

I. Organizator:

 

Miejski Dom Kultury

Świetlica Mikuszowice Krakowskie

 

II. Cel konkursu:

Kształtowanie wyobraźni młodych twórców,

którzy poprzez prace plastyczne przedstawią z humorem

swoje wizje bohaterów bajkowych i filmowych.

 

III. Warunki uczestnictwa:

 

1. Konkurs jest skierowany do dzieci i młodzieży z Bielska-Białej,

uczęszczających do przedszkola i szkoły podstawowej.

 

2. Prace oceniane będą w poszczególnych grupach wiekowych:

 

a. 5-6 lat

b. 7-8 lat

c. 9-11 lat

d. 12-16 lat

 

3. Technika prac:

rysunek ołówkiem, flamastrem, długopisem,

kredką, tuszem, węglem, wykonany farbami,

collage itp. - do wyboru przez uczestnika konkursu.

 

4. Format prac dowolny, ale nie większy niż A3.

 

5. Każda praca na odwrocie powinna zawierać:

imię i nazwisko autora,

wiek, adres domowy, telefon kontaktowy,

nazwisko instruktora bądź nauczyciela,

nazwę placówki lub szkoły

Bez w/w danych prace nie będą oceniane.

 

6. W konkursie nie oceniamy prac zbiorowych.

 

IV. Ostateczny termin i miejsce nadesłania (dostarczenia) prac:

 

17 kwietnia 2018

 

Świetlica w Mikuszowicach Krakowskich

ul. Żywiecka 302

43-300 Bielsko-Biała

z dopiskiem na kopercie:

"Konkurs Plastyczny - Mój ulubiony bohater filmowy w karykaturze"

 

V. Jury przyzna I, II, III nagrodę w każdej kategorii wiekowej.

Przewidziane są również wyróżnienia i dyplomy za udział w konkursie.

 

VI. Zgłoszenie prac na konkurs jest równoznaczne

z wyrażeniem zgody na przetwarzanie przez organizatora

danych osobowych uczestników na potrzeby konkursu.

 

VII. Organizator zastrzega sobie prawo

do bezpłatnej publikacji prac na stronie internetowej

Miejskiego Domu Kultury w Bielsku-Białej,

w materiałach towarzyszących wystawie pokonkursowej

i w lokalnych mediach.

 

VIII. Nadesłanie prac jest równoznaczne

z akceptacją niniejszego Regulaminu.

 

IX. Rozdanie nagród i dyplomów

oraz otwarcie wystawy:

 

w środę 25 kwietnia 2018 o godz. 16:00

 

w Świetlicy w Mikuszowicach Krakowskich

przy ul. Żywieckiej 302

 

 

Serdecznie zapraszamy do udziału w konkursie!

 

Powrót

Miejsce wydarzenia

Świetlica w Mikuszowicach Krakowskich
ul. Żywiecka 302
43-300 Bielsko-Biała
Telefon: +48 33 816 34 57; e-mail: mikuszowicekrak@mdk.bielsko.pl
Termin:  2018-04-17

Galeria


Do pobrania / Multimedia

Regulamin Konkursu do pobrania
Pobierz