ZAUŁEK z WOLUMINEM            

Co już za nami

Razem w kulturze - projekt Kubiszówki

Razem w kulturze - projekt Kubiszówki

 

 

 

 

 

 

Dom Kultury im. Wiktorii Kubisz jest jedną z pięćdziesięciu placówek w Polsce, które zakwalifikowały się do udziału w tegorocznej edycji programu Narodowego Centrum Kultury Dom Kultury+ Inicjatywy Lokalne. Jego celem jest inicjowanie działań służących wzmocnieniu zaangażowania domów kultury w życie społeczności lokalnych i aktywizowanie mieszkańców do współtworzenia kultury.

W ramach wyżej wymienionego programu Kubiszówka będzie realizowała projekt „Razem w Kulturze”, na który otrzymała grant w kwocie 30 tysięcy złotych. W pierwszym etapie projektu od kwietnia do czerwca br., dom kultury przeprowadził diagnozę zasobów kulturotwórczych oraz potrzeb kulturalnych mieszkańców Bielska-Białej, ze szczególnym uwzględnieniem rewitalizowanych dzielnic miasta: Śródmieścia, Dolnego i Górnego Przedmieścia oraz ogłosił konkurs na inicjatywy lokalne w obszarze kultury. W drugim etapie projektu, jesienią tego roku, autorzy wybranych inicjatyw wspólnie z domem kultury zrealizują swoje pomysły. Wszystkie wydarzenia odbywały się lub będą odbywać się w Kubiszówce i w przestrzeni publicznej centrum miasta.

 


 

W  czerwcu Kubiszówka skończyła pierwszy etap projektu „Razem w kulturze” realizowanego ze środków Narodowego Centrum Kultury w ramach programu Dom Kultury+ Inicjatywy Lokalne 2018.
Od kwietnia placówka prowadziła działania badawcze, podczas których pracownicy domu kultury zbierali informacje na temat potencjału kulturotwórczego naszego miasta oraz potrzeb kulturalnych mieszkańców. Realizowała też działania promocyjne, które przybliżały  bielszczanom ideę tworzenia kultury wspólnie z lokalnymi społecznościami oraz zachęcały do udziału w konkursie na inicjatywy lokalne.

W ramach działań badawczych zostało zorganizowanych  9 wydarzeń: warsztaty diagnostyczne, działania animacyjne w przestrzeni publicznej oraz  wywiad fokusowy. Przeprowadzono też 46 wywiadów indywidualnych. Zebrany materiał w formie raportu badawczego zostanie opublikowany na stronie Kubiszówki. Zawarte w nim wnioski i rekomendacje będą nieocenioną pomocą w dostosowaniu działań placówki do potrzeb różnych grup społecznych i wiekowych. 

 


 

Do konkursu na inicjatywy lokalne zgłoszono 14 inicjatyw. Ostatecznie komisja konkursowa skierowała do realizacji 7 projektów:


1. Znani Bielszczanie i Bielsko-Biała w fotografii.
2. Bliskość oddaleń – nagranie płyty z tekstami poetów związanych z Bielskiem-Białą.
3. Smoki uczą dzieci segregować śmieci – warsztaty ekologiczne dla najmłodszych połączone ze spektaklem teatralnym.
4. Dzień hiszpański w Kubiszówce.
5. Kulturalno- kulinarne podróże dookoła świata – cykl warsztatów dla rodziców i dzieci.
6. Pasja tworzenia – cykl międzypokoleniowych warsztatów artystycznych dla kobiet (połączone trzy projekty: „Jesienne malowanie, granie i śpiewanie” , „Pasja Tworzenia” – warsztaty decoupage oraz „Żyj zdrowo - kolorowo”).
7. Mitting artystyczny – dźwięk i ruch w obrazach.

Wybrane inicjatywy będą realizowane w Kubiszówce w drugim etapie projektu jesienią tego roku.

 

 

Powrót

Miejsce wydarzenia

Dom Kultury
im. Wiktorii Kubisz

ul. Juliusza Słowackiego 17, 43-300 Bielsko-Biała
Telefon: +48 33 812 58 86; e-mail: kubiszowka@mdk.bielsko.pl
Termin:  2018-11-30