ZAUŁEK z WOLUMINEM            

Co już za nami

Wakacyjny Turniej Szachowy

Wakacyjny Turniej Szachowy

 

WAKACYJNY TURNIEJ SZACHOWY

(KONIEC ROKU SZKOLNEGO Z SZACHAMI)

VII Turniej Szachowy w Domu Kultury w Starym Bielsku

16.06.2018 r. (sobota)

godzina 10:00

 

Organizator

Dom Kultury w Starym Bielsku

Rada Osiedla Stare Bielsko

Firma Szkoleniowo-Edukacyjna „Smart Chess”

Termin i miejsce rozgrywek

16.06.2018 r. (sobota) godzina 10:00

Dom Kultury w Starym Bielsku, ul. Sobieskiego 307A, 43-300 Bielsko-Biała

Cel turnieju

Popularyzacji gry w szachy na terenie Starego Bielska oraz miasta Bielska-Białej.

Uczczenie 100-lecia odzyskania niepodległości przed środowisko szachowe.

System rozgrywek

Tempo gry: 10 minut na zawodnika,

System „Szwajcarski” na dystansie 9 rund,

Przewidywane zakończenie turnieju: 14:30.

Warunki uczestnictwa

Turniej ma charakter otwarty. Przeznaczony jest dla wszystkich chętnych.

Warunkiem uczestnictwa jest dokonanie wcześniejszego zgłoszenia na stronie http://chessarbiter.com/turnieje/2018/ti_2221/ lub poprzez wysłanie danych (imię
i nazwisko, kategoria szachowa, klub – miejscowość, pełna data urodzenia) na adres:
szachy@smartchess.pl. Zgłoszenia można również dokonać w Sekretariacie Domu Kultury w Starym Bielsku. Zgłoszenia do 14 czerwca 2018 roku.

UWAGA!

Organizator planuje udział do 100 zawodników – decyduje kolejność zgłoszeń.

Wpisowe

Dorośli: 10zł (mieszkańcy Starego Bielska lub uczestnicy zajęć w Domu Kultury
w Starym Bielsku: 5zł),

Juniorzy (do 18 lat): 5zł.

UWAGA!

W przypadku zawodników niezgłoszonych do 14 czerwca 2018 roku – wpisowe wzrasta o 5 zł.

Nagrody

Zwycięzca klasyfikacji generalnej otrzyma puchar.

Najlepsi w poszczególnych kategoriach:

  • generalna,
  • juniorzy do lat 8,
  • juniorzy do lat 12,
  • juniorzy do lat 18,
  • kobiety,
  • seniorzy powyżej 60 lat,
  • Stare Bielsko,

otrzymają dyplomy i medale.

Ponadto najlepsi zawodnicy otrzymają nagrody rzeczowe.

Postanowienia końcowe

W czasie trwania zawodów niepełnoletni uczestnicy powinni przebywać pod opieką osób dorosłych.

Nad prawidłowym przebiegiem Turnieju czuwać będzie sędzia główny, posiadający licencję sędziowską Polskiego Związku Szachowego. Sprzęt szachowy zabezpiecza Organizator. Zawodnicy ubezpieczają się na własny koszt.

Ostateczna interpretacja regulaminu należy do Organizatora, a w trakcie trwania turnieju do Sędziego.

 

Uczestnicy Turnieju wyrażają zgodę na relacje z imprezy w formie zdjęć, nagrań filmowych wykorzystanych przez prasę, telewizję, radio oraz Organizatora, jednocześnie wyrażając zgodę na przetwarzanie danych osobowych i wizerunku zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku „o ochronie danych osobowych (Dziennik Ustaw nr 133, poz. 883)” oraz z Ustawą o prawach autorskich w myśl art. 81.

Powrót

Miejsce wydarzenia

Dom Kultury w Starym Bielsku
ul. Jana III Sobieskiego 307A, 43-300 Bielsko-Biała
Telefon: +48 602 529 103; e-mail: starebielsko@mdk.bielsko.pl
Termin:  2018-06-16
Godzina: 10:00:00