ZAUŁEK z WOLUMINEM            

Co już za nami

KONKURS PLASTYCZNY

KONKURS PLASTYCZNY

 

100-lecie Odzyskania przez Polskę Niepodległości to wspaniała okazja, żeby zapoznać się z tym
wydarzeniem historycznym, wspomnieć i uhonorować ludzi, którzy walczyli i przyczynili się do tego, że
Polska po latach zaborów odzyskała swoją suwerenność i stała się wolnym krajem. W każdym regionie
Polski są pamiątki, ludzie i miejsca, które kojarzą się z tym wydarzeniem i budują naszą tożsamość
narodową.
Chcąc rozbudzić zachwyt, miłość do naszego kraju i uczucia patriotyczne, szczególnie wśród dzieci i
młodzieży pragniemy zachęcić do wzięcia udziału w konkursie plastycznym.
Temat konkursu można zrozumieć bardzo szeroko. Mogą to być prace związane z historią naszego
kraju, regionu, a także odnoszące się do współczesności.

WARUNKI UCZESTNICTWA:

• Technika wykonania – rysunek, grafika, fotografia, malarstwo, kolaż (techniki kombinacji)
• W konkursie mogą brać udział uczniowie szkół podstawowych z oddziałami gimnazjalnymi,
ponadgimnazjalnych oraz placówek oświatowo-wychowawczych i kulturalnych z Bielska-Białej.
• Samodzielnie wykonane prace powinny być nieoprawione, niezrolowane, czytelnie opisana na
odwrocie: imię i nazwisko, wiek, klasa, imię i nazwisko nauczyciela lub instruktora, tel., e-mail, oraz
adres placówki delegującej.
• Prace zbiorowe nie będą oceniane.
• Prace plastyczne oceniane będą w następujących kategoriach wiekowych:
- kategoria I - dzieci w wieku przedszkolnym
- kategoria II - klasy I-III
- kategoria III - klasy IV-VI
- kategoria IV - klasy VII-VIII i III gimnazjalna
- kategoria V - szkoły ponadgimnazjalne
- kategoria VI - dorośli
• Nadesłane prace nie będą zwracane.
• Ostateczny termin składania prac upływa 30 października 2018 r.
• Prace należy przesłać na adres:

Dom Kultury w Hałcnowie, ul. S.M. Szewczyk 1

43-344 Bielsko-Biała

• Wyniki konkursu zostaną opublikowane na stronie internetowej placówki, a laureaci zostaną
powiadomieni telefonicznie lub mailowo.
• Najlepsze prace będą eksponowane w formie wystawy pokonkursowej. Laureaci otrzymają
nagrody rzeczowe oraz dyplomy.
• Otwarcie wystawy, ogłoszenie wyników i wręczenie nagród – 11.11.2018 ok. godz. 11.00 w
Hałcnowskim Domu Kultury.

REGULAMIN I KARTA ZGŁOSZENIOWA DO POBRANIA PONIŻEJ

Powrót

Miejsce wydarzenia

Dom Kultury w Hałcnowie
ul. Siostry Małgorzaty Szewczyk 1
43-300 Bielsko-Biała
Telefon: +48 33 816 23 28; e-mail: halcnow@mdk.bielsko.pl
Termin:  2018-10-30

Do pobrania / Multimedia

REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO
Pobierz