ZAUŁEK z WOLUMINEM            

Co już za nami

KONKURS RECYTATORSKI

KONKURS RECYTATORSKI

POEZJA PATRIOTYCZNA – „ŚWIĘTA MIŁOŚCI KOCHANEJ OJCZYZNY”

ORGANIZATOR:

Miejski Dom Kultury w Hałcnowie, ul. S.M. Szewczyk 1
tel 33/ 816 23 28 e-mail: halcnow@mdk.beskidy.pl

CELE:
• poszerzenie znajomości twórczości patriotycznej poetów polskich
• kształtowanie postaw patriotycznych
• poszerzenie znajomości faktów historycznych
• zainteresowanie poezją, upowszechnianie kultury żywego słowa
• uczenie rywalizacji w przyjaznej atmosferze
WARUNKI UCZESTNICTWA:
• Konkurs adresowany jest do dzieci w wieku przedszkolnym, uczniów wszystkich szkół oraz dorosłych z terenu miasta
Bielska-Białej
• Każdy uczestnik prezentuje jeden wiersz o tematyce patriotycznej
• Czas prezentacji nie może przekroczyć 5 minut
• Możliwa jest recytacja wiersza z podkładem muzycznym, charakteryzacją, kostiumem
lub rekwizytem
• Warunkiem uczestnictwa jest wypełnienie i przesłanie karty zgłoszenia na adres:

Dom Kultury w Hałcnowie, ul. S.M. Szewczyk 1
43-344 Bielsko-Biała do dnia 12 października 2018 r.
lub e-mail: halcnow@mdk.beskidy.pl

• Prezentacje konkursowe odbędą się 19 października 2018 r o godz. 10.00 w sali
widowiskowej Domu Kultury w Hałcnowie
KRYTERIA OCENY:
• Powołana komisja dokona oceny wg następujących kryteriów:
- dobór tekstu i pamięciowe opanowanie
- interpretacja tekstu
- kultura słowa
- ogólny wyraz artystyczny
• Wszyscy uczestnicy otrzymują dyplomy, laureaci nagrody, wręczone podczas koncertu
galowego 11.11.2018 ok. godz. 11.00 w sali Domu Kultury w Hałcnowie

 

REGULAMIN DO POBRANIA PONIŻEJ

Powrót

Miejsce wydarzenia

Dom Kultury
w Hałcnowie   

ul. Siostry Małgorzaty Szewczyk 1
43-344 Bielsko-Biała
Telefon: +48 33 816 23 28; e-mail: halcnow@mdk.bielsko.pl
Termin:  2018-10-19
Godzina: 10:00:00

Do pobrania / Multimedia

regulamin
Pobierz