ZAUŁEK z WOLUMINEM            

Co już za nami

Warsztaty „Słowo – obraz – nowe media”

Warsztaty „Słowo – obraz – nowe media”

Dom Kultury im. Wiktorii Kubisz serdecznie zaprasza nauczycieli polonistów, nauczycieli innych przedmiotów oraz pracujących z młodzieżą animatorów kultury na warsztaty „Słowo – obraz – nowe media”. 
Warsztaty odbędą się 20 października 2018 r. w godz. 10.00 -15.00 i poprowadzi je dr Anna Chudzik – językoznawca z Katedry Komunikacji Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Tematem warsztatów będą zmiany zachodzące we współczesnych formach komunikowania się między ludźmi.

  • Które media są „nowe”?

  • Czym uwodzi rzeczywistość Internetu?

  • Dlaczego młodzież woli rozmawiać online niż w bezpośrednim kontakcie?

  • Czy językiem nowych mediów da się opisać rzeczywistość?

  • Jak wykorzystać nowe media i gatunki w nauczaniu?

​Tematem warsztatów są zmiany zachodzące we współczesnych formach komunikowania się między ludźmi. Celem warsztatów jest ukazanie poznawczego i semiotycznego podłoża tych zmian, a także rodzonych przez nie w praktyce zagrożeń i szans. Poruszone zostaną zagadnienia przekładu niesemiotycznego, kodów, gatunków i trendów nowych mediów, wpływu nowych mediów na formy komunikowania się młodzieży, wykorzystania nowych mediów w praktyce edukacyjnej, promocyjnej, kulturotwórczej.

Szczegółowa tematyka:

  • Nowe media jako nowe narzędzie komunikacji międzyludzkiej – zagrożenia i szanse
  • Cechy funkcjonalne nowych mediów – atrakcyjność a niebezpieczeństw uzależnienia
  • Wyrażanie siebie w kontakcie zapośredniczonym – nowa forma kontaktu międzyludzkiego
  • Język nowych mediów – słowo, obraz, multimodalność (wieloznakowość).
  • Przykłady tematów i ćwiczeń nawiązujących do rzeczywistości nowomedialnej (do wykorzystania w praktyce dydaktycznej i podobnej).

Udział w warsztatach jest bezpłatny.

Ze względu na ograniczoną ilość miejsc o przyjęciu na warsztaty decyduje kolejność zgłoszeń.

 

​Warsztaty są częścią projektu „Granice języka – granicami świata” realizowanego przez  Dom Kultury im. Wiktorii Kubisz w ramach programu Narodowego Centrum Kultury Ojczysty.

 

Serdecznie zapraszamy!!!

Powrót

Miejsce wydarzenia

Dom Kultury
im. Wiktorii Kubisz

ul. Juliusza Słowackiego 17, 43-300 Bielsko-Biała
Telefon: +48 33 812 58 86; e-mail: kubiszowka@mdk.bielsko.pl
Termin:  2018-10-20

Do pobrania / Multimedia

karta zgłoszenia- warsztaty słowo-obraz-nowe media
Pobierz