ZAUŁEK z WOLUMINEM            

Zespoły

Nauka gry na  pianinie i skrzypcach

Nauka gry na pianinie i skrzypcach

instruktor: DOMINIKA JURCZUK-GONDEK

Drogę edukacji rozpoczęła w Państwowej Szkole Muzycznej w Bielsku-Białej

w klasie skrzypiec u Andrzeja Laburdy.

Następnie ukończyła Akademię Muzyczną

w Katowicach w klasie dyrygentury

prof. Czesława Freunda.

Jest skrzypaczką Grupy Furmana

i zespołu Gotress, oraz dyrygentem

kameralnego chóru Brevis.

 

W Domu Kultury w Kamienicy prowadzi naukę

gry na pianinie, skrzypacach oraz emisję głosu,

dla uczestników już od 6 roku życia.

Nauka odbywa się w zakresie

praktycznym jak i teoretycznym (czytanie nut).

Dwa razy w roku organizowane są koncerty

dla wszystkich uczestników, tak aby każdy mógł

zaprezentować nabyte przez siebie umiejętności.

Na lekcjach panuje bardzo przyjazna atmosfera.

zajęcia:

poniedziałki i wtorki

w godz. 13.00 – 19.00

 

 

Powrót