ZAUŁEK z WOLUMINEM            

Zespoły

Męski Chór HARFA

Zajęcia:
wtorek 19:30-21:30

 

 

40-LECIE MĘSKIEGO CHÓRU "HARFA"

kliknij

http://mdk.beskidy.pl/index.php?s=1&fun=more&id=1120 

 

 

Chór Męski „HARFA” powstał w 1972 roku w Komorowicach Krakowskich przy ówczesnym Domu Ludowym im. Ignacego Jana Paderewskiego. Aktualnie siedzibą Chóru jest Miejski Dom Kultury w Bielsku-Białej - Dom Kultury w Komorowicach.

Pierwszym dyrygentem Chóru był Pan mgr Zenon Szymański. Od 1988 do 2004 roku kierownikiem artystycznym i dyrygentem Chóru była Pani mgr Urszula Pępkowska, a akompaniatorem jest Pani mgr Ewa Bąk. Od 2004 roku kierownictwo i dyrygenturę Chóru przejął Pan mgr Andrzej Mozgała.

35-lecie Chóru Męskiego HARFA

Aktualnie Chór liczy 28 członków. Posiada bardzo bogaty repertuar złożony między innymi z pieśni patriotycznych, religijnych, ludowych i kabaretowych oraz utworów muzyki poważnej. Często koncertuje na imprezach kulturalnych, uroczystościach kościelnych i okolicznościowych.

Od 1975 roku Chór jest członkiem Polskiego Związki Chórów i Orkiestr Oddział w Bielsku-Białej. Od 1986 roku współpracuje z Chórem „SUCHA” z Suchej Górnej w Czechach, a od 1990 roku z Chórem „WOLFSBURG” z Wolfsburga w Niemczech. Za swoją wieloletnią, bogatą i aktywną działalność posiada wiele nagród i wyróżnień od władz Związkowych PZCHiO Urzędu Miasta Bielska-Białej i dyrekcji Miejskiego Domu Kultury.

 

 

Powrót

Galeria