ZAUŁEK z WOLUMINEM            

Zespoły

Nauka gry na skrzypcach

NAUKA GRY NA SKRZYPCACH

 

 

Zajęcia prowadzi

 

KINGA WRZESZCZ

 

 

 

 

Absolwentka Państwowej Szkoły Muzycznej

 

I i II stopnia w Żywcu

 

Studentka III roku licencjatu na

 

Wydziale Artystycznym na Uniwersytecie

 

Śląskim filia w Cieszynie - kierunek

 

Edukacja Artystyczna w zakresie sztuki muzycznej

 

Od 2012 r gra w Zespołu Pieśni i Tańca Żywczanie z Żywca

 

 

 

 

Zajęcia obejmują:

 

- podstawową wiedzę muzyczną

 

- teorię i naukę gry na skrzypcach

 

- naukę gry na skrzypcach

 

w zakresie muzyki ludowej i folkowej

 

 

Powrót

Galeria