ZAUŁEK z WOLUMINEM            

Zespoły

HISTORIA SZTUKI

Adresat zajęć: młodzież i dorośli.

Termin zajęć: poniedziałek, godz. 16.00 - 18.00.

Instruktor: Szymon Sojka

W programie:
Spotkania będą poświęcone kolejnym epokom historii sztuki w układzie chronologicznym z uzupełnieniami o ikonografię, teorię sztuki, ornamentykę czy techniki artystyczne. Uczestnicy zapoznają się ze schematem pisania poprawnego opisu dzieła sztuki, analizy porównawczej, zapisu bibliograficznego.
Zajęcia skierowane są zarówno do osób, które zaczynają swoją przygodę z historią sztuki, jak i tych którzy chcą zwiększyć i usystematyzować posiadaną wiedzę. Doskonałe uzupełnienie przygotowań do matury.

Powrót