ZAUŁEK z WOLUMINEM            

Zespoły

 Dziecięca Grupa Twórcza KRAINA BAŚNI 

Dziecięca Grupa Twórcza KRAINA BAŚNI

Adresat: dzieci w wieku 3-5 lat.

Termin zajęć: od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 16.00.

Instruktorki: Joanna Jatkowska i Anna Majeranowska-Widomska

W programie:
Maluszki uczestniczą w różnorodnych zajęciach ogólnorozwojowych, a także w zajęciach plastyczno-technicznych, teatralnych i ruchowych. Szczególny nacisk kładziemy na rozwijanie słuchu, głosu, poczucia rytmu i muzykalności. Poprzez zabawę dzieci wprowadzane są w świat języka angielskiego.

Informacje o zespole:
KRAINA BAŚNI ma w Kubiszówce wieloletnią tradycję. Wychowankowie zespołu zazwyczaj kontynuują twórcze przygody w różnych grupach Kubiszówki dla starszych uczestników. Wśród obecnych członków zespołu zdarzają się dzieci osób, które w przeszłości także brały udział w zajęciach KRAINY BAŚNI.

Powrót