ZAUŁEK z WOLUMINEM            

Zespoły

Chór mieszany ECHO

"Wspólny śpiew jest naszą pasją"

Nabór do chóru nie jest ograniczony czasowo, na kandydatów czekamy przed każdą próbą. Dołącz do nas!

 

 

Próby odbywają się we wtorki i piątki

w godzinach 17.3o – 20.30 (sala nr 30)

 


Dyrygent : Teresa Adamus

Emisja głosu : Bogdan Desoń

 

Chór mieszany „ECHO” istnieje od 1919 roku, a od 1970 działa pod egidą Domu Kultury Włókniarzy w Bielsku-Białej, aktualnie podległemu Miejskiemu Domowi Kultury.

W latach 1970 - 2011 kierownikiem artystycznym i dyrygentem był Piotr Jakóbiec. W roku 2011 kierownictwo zespołu przejęła Teresa Adamus. Pod ich kierunkiem i dzięki efektywnemu mecenatowi Domu Kultury Włókniarzy zespół sukcesywnie rozwija się, wzbogaca swój repertuar i podnosi poziom artystyczny, osiągając w kategorii chórów mieszanych bardzo wysokie notowania, czego dowodem są liczne nagrody i wyróżnienia na festiwalach i konkursach krajowych i międzynarodowych.

Do najważniejszych sukcesów zespołu w ostatnich latach można zaliczyć:

  • 2010II nagroda w kategorii chórów stowarzyszeń i towarzystw śpiewaczych na XIII Łódzkim Festiwalu Chóralnym Cantio Lodziensis w Łodzi

  • 2012 – Tytuł EXCELLENT w Światowym Festiwalu Chórów Dorosłych i Seniorów w Wiedniu

  • 2014Złoty dyplom X Międzynarodowego Festiwalu Chórów „Gaude Cantem” w Bielsku – Białej

  • 2014Srebrny dyplom XXIV Międzynarodowego Festiwalu Muzyki Adwentowej i Bożonarodzeniowej w Pradze

  • 2015 - Złoty Dyplom za I miejsce w Przeglądzie Chórów Seniora na XI Międzynarodowym Festiwalu Chórów "Gaude Cantem" w Bielsku-Białej

  • 2016 - Złoty Dyplom w swojej kategorii oraz nominacja do GRAND PRIX w Międzynarodowym Festiwalu "Kaunas Cantat" w Kownie (Litwa)


 

Zróżnicowany repertuar, wysoki poziom artystyczny i dobra prezencja zespołu owocują licznymi kontaktami międzynarodowymi. ECHO współpracuje z wieloma zespołami chóralnymi i organizacjami kulturalnymi z całej niemal Europy.

Oprócz występów krajowych, chór koncertował wielokrotnie w Belgii, śpiewał na Węgrzech, w Czechach, Niemczech, Austrii, Włoszech i Szwajcarii.

Chór „ECHO” ma bogaty repertuar – utwory religijne i świeckie różnych epok, utwory klasyczne współczesnych kompozytorów polskich i zagranicznych, muzykę sakralną, polską muzykę ludową, wiele kolęd i pastorałek, a także światowe przeboje muzyki rozrywkowej.

 

Relacje z koncertów i galerie zdjęć:

Gaude Cantem 2014

Srebrne ECHO

Jubileusz Chóru

ECHO w Wiedniu

Echa pobytu w Belgii

Chór ECHO w Niemczech 2008

Chór ECHO w Szolnok (Węgry) 2007

Chór ECHO w Waanrode

 

 

 

Powrót