ZAUŁEK z WOLUMINEM            

Zespoły

 KROPECZKI 

KROPECZKI

Adresat: dzieci w wieku 3-6 lat.

Termin zajęć: środy w godz. 16.00 – 18.00 (godzina zajęć plastycznych i godzina zajęć rytmiczno-tanecznych).

Instruktorki: Anna Majeranowska-Widomska i Katarzyna Gwiżdż

W programie:
Dwugodzinny blok zajęć plastycznych i rytmicznych z elementami tańca. Podczas pierwszej godziny dzieci mają warsztaty plastyczne, podczas drugiej – rytmikę z elementami tańca. 
Zajęcia plastyczne otwierają wyobraźnię dzieci na świat kolorów i kształtów. Inspiracją prac są bajki i baśnie dla dzieci, a także cykliczne obrzędy i zwyczaje naszej kultury, które stają się nie tylko tematem prac, ale także pretekstem do rozmów z dziećmi (np. o symbolice wielkanocnego koszyczka, wigilijnych potraw itp.). Działania plastyczne pomagają rozumieć otaczający świat i przeżywać codzienne doświadczenia. Podczas zajęć dzieci poznają różne techniki plastyczne, rozwijają wyobraźnię, ćwiczą sprawność manualną.
Zajęcia rytmiczne stwarzają możliwość rozwoju poczucia rytmu i słuchu muzycznego u dzieci, a także kształtują prawidłową postawę i motorykę ciała. Dzieci uczą się prostych układów tanecznych prezentowanych podczas występów zespołów Kubiszówki.

Informacje o zespole: grupa działa w Kubiszówce od jesieni 2013 roku.

Powrót