ZAUŁEK z WOLUMINEM            

Zespoły

 GRAFIKA KOMPUTEROWA 

GRAFIKA KOMPUTEROWA

Adresat zajęć: dzieci, młodzież, dorośli.

Termin zajęć: poniedziałek, wtorek: 16.00 - 17.30 (dzieci),
                      poniedziałek, wtorek: 17.30 - 19.00 (młodzież i dorośli).


Instruktorka: Joanna Ilewicz
Absolwentka kierunku reklama multimedialna, czynnie działający grafik i plastyk.

W programie:
Uczestnicy zdobywają podstawową wiedzę i umiejętności z zakresu grafiki komputerowej. Zapoznają się z programami i pojęciami graficznymi. W toku realizacji zajęć stworzą ciekawe ilustracje, rysunki, wizytówki i plakaty. Zapoznają się z obróbką zdjęć. Przygotują projekty do wydruku oraz prezentacji w Internecie.
Zajęcia rozwijają u uczestników wyobraźnię, wrażliwość artystyczną i poczucie estetyki. Wyrabiają twórcze spojrzenie na świat, dając radość tworzenia i swobodnego wyrażania dzięki narzędziom, jakimi dysponuje komputer.
Praca z komputerem kształci dokładność, systematyczność, umiejętności koncentracji i samodzielnego rozwiązywania problemów. Uczestnicy zobaczą, że tworzenie grafiki komputerowej może być zarówno zabawą, jak i narzędziem przyszłej pracy.

Informacje o zespole:
Zajęcia odbywają się w grupach 10 osobowych, uczestnicy pracują w programie Photoshop Elements 14. Koło grafiki komputerowej działa w Kubiszówce od 2014 r. 

Powrót