ZAUŁEK z WOLUMINEM            

Zespoły

 ARTYSTYCZNE SOBOTY 

ARTYSTYCZNE SOBOTY

Adresat zajęć: dzieci i młodzież.

Termin zajęć: sobota, godz. 9.00 - 11.00 (dzieci),
                      sobota, godz. 11.00 - 13.00 (młodzież).

 

Opis zajęć:
Dzieci podczas zajęć plastycznych będą wzbogacały wiedzę na temat różnych technik plastycznych, rozwijały zdolności manualne i pobudzały swoją wyobraźnię.
Młodzież podczas zajęć plastycznych będzie doskonalić umiejętności z zakresu rysunku i malarstwa oraz pogłębiać indywidualny rozwój artystyczny.

Powrót

Galeria