ZAUŁEK z WOLUMINEM            

Zespoły

Modelarstwo kartonowe

 

 m o d e l a r s t w o

k a r t o n o w e

 

zajęcia w każdy czwartek

o godz. 12.45 - 15.00

zapraszamy dzieci i młodzież.

 

 

 

 

 

 

 

Powrót