ZAUŁEK z WOLUMINEM            

Zespoły

 Kreatywne Zajęcia Plastyczne 

Kreatywne Zajęcia Plastyczne

 KREATYWNE ZAJĘCIA

PLASTYCZNE

zajęcia we wtorki o  godz.  od 16.00 - 17.00

 

 

 

Uczestnicy zajęć poznają różne dziedziny sztuk plastycznych:

rysunek, malarstwo, decoupage, scrapbooking, formy przestrzenne.

Biorą udział w konkursach plastycznych.


Cele dydaktyczne:

- kształtowanie własnego warsztatu twórczego,

- rozwijanie wyobraźni przestrzennej,

- doskonalenie umiejętności manualnych,

- rozwijanie wrażliwości estetycznej,

- zapoznawanie się z różnymi technikami plastycznymi


 

 

Powrót

Galeria

Prace dzieci uczęszczających na zajęcia.
Prace dzieci uczęszczających na zajęcia.