ZAUŁEK z WOLUMINEM            

Zespoły

 Kreatywne Zajęcia Plastyczne 

Kreatywne Zajęcia Plastyczne

 KREATYWNE ZAJĘCIA

PLASTYCZNE

zajęcia we wtorki o  godz.  od 16.00 - 17.00

Rozpoczęcie 4 września 2018 r.

 

 

Uczestnicy zajęć poznają różne dziedziny sztuk plastycznych:

rysunek, malarstwo, decoupage, scrapbooking, formy przestrzenne.

Biorą udział w konkursach plastycznych.


Cele dydaktyczne:

- kształtowanie własnego warsztatu twórczego,

- rozwijanie wyobraźni przestrzennej,

- doskonalenie umiejętności manualnych,

- rozwijanie wrażliwości estetycznej,

- zapoznawanie się z różnymi technikami plastycznymi


 

 

Powrót

Galeria

Prace dzieci uczęszczających na zajęcia.
Prace dzieci uczęszczających na zajęcia.
Prace dzieci uczęszczających na zajęcia.
Prace dzieci uczęszczających na zajęcia.
Prace dzieci uczęszczających na zajęcia.
Prace dzieci uczęszczających na zajęcia.
Prace dzieci uczęszczających na zajęcia.
Prace dzieci uczęszczających na zajęcia.