ZAUŁEK z WOLUMINEM            

Zespoły

 Teatrzyk Niebieskie Migdały i Teatralne Agentki 

Teatrzyk Niebieskie Migdały i Teatralne Agentki

Teatrzyk Niebieskie Migdały 

i Teatralne Agentki

zajęcia w poniedziałki

godz.13.00 - 14.30 

(dla dzieci w wieku 9 - 12 lat)

Rozpoczęcie zajęć  w roku 2018/19

10 wrzesnia 2018

z a p r a s z a m y

Powrót