ZAUŁEK z WOLUMINEM            

Zespoły

Dziecięca Pracownia Filmu Animowanego

Dziecięca Pracownia Filmu

Animowanego

 

zajęcia w środy o godz. 13.30

 

zapraszamy dzieci w wieku szkolnym

Zajęcia prowadzi Sylwia Dwornicka

absolwentka Szkoły Filmowej w Łodzi

z a p r a s z a m y

Powrót

Galeria