ZAUŁEK z WOLUMINEM            

Zespoły

FLOJAMO - warsztaty kreatywnego inżyniera

Adresat zajęć: dzieci

Termin zajęć: sobota, 11.00 - 12.00 (gr.I)
                      sobota, 12.00 - 13.00 (gr. II)

Instruktor: Janusz Florysiak

Opis zajęć:
Zajęcia rozwijające kreatywność przyszłych konstruktorów, inzynierów, wynalazców. Świetna zabawa, w czasie której z metalowych elementów oraz małych cegiełek uczcestnicy tworzą niezwykłe konstrukcje i budowle. Uczęszczając na zajęcia dziecko rozwinie umiejętności planowania działań oraz realizacji zamierzonych planów, usprawni swoje manualne zdolności. Ponadto rozbudzi wyobraźnię oraz takie cechy jak: kreatywność, wytrwałość, cierpliwość i dokładność.

Powrót