ZAUŁEK z WOLUMINEM            

Zespoły

Dziecięca Grupa Twórcza

 

DZIECIĘCA GRUPA TWÓRCZA

Rozpoczęcie Roku Artystycznego:

3 września 2018 r. 

 

Instruktor: Barbara Fijak

                     Dorota Cetnar 

                   

zajęcia codziennie od poniedziałku do piątku

w godzinach od 8.00 do 15.30

 

P r o p o n o w a n e

 z a j ę c i a:

  • zabawy rytmiczne i umuzykalniające

  • zabawy i ćwiczenia ruchowe

  • zajęcia plastyczne

  • zajęcia kształtujące myślenie i mowę

  • język angielski


Proponowane zajęcia w Dziecięcej Grupie Twórczej, mają na celu kształtować prawidłowy rozwój dzieci w wieku od 3 do 5 lat.

Uczą dzieci nawiązywania kontaktów z rówieśnikami. Rozwijają pamięć, sprawność ruchową oraz manualną. Pozwalają poznać różne techniki plastyczne oraz sprawnie posługiwać się ołówkiem i pędzlem. Uczestnicy zajęć mogą zaznajomić się z instrumentami , pozyskać umiejętność zapamiętywania prostych utworów muzycznych.

Zajęcia muzyczne mają na celu rozbudzić w dzieciach umiejętność rytmicznego ruchu przy akompaniamencie.

 

Powrót

Galeria