ZAUŁEK z WOLUMINEM            

Informacje

Telefony kontaktowe

Numery telefonów bezpośrednich
w Miejskim Domu Kultury

 

Sekretariat, Dyrektor MDK

812 56 92

Kierownik DK Włókniarzy

829 76 60

Główny Księgowy

829 76 65

Księgowość

829 76 66

Administracja

829 76 62

Kadry i płace

829 76 67

Kasa

829 76 68

Informatyk

829 76 53

DK Włókniarzy (pok. 16, I p.)

829 76 56

DK Włókniarzy (pok. 44, II p.)

829 76 64

Portiernia

829 76 54