Wybierz poniżej swój dom kultury

Hałcnów
Kamienica
Komorowice
Kubiszówka
Lipnik
Mikra
Olszówka
BB.Północ
S.Bielsko
Wapienica
Włókniarz
B&B
Miejski Dom Kultury

PROCEDURY BEZPIECZEŃSTWA OBOWIĄZUJĄCE W MIEJSKIM DOMU KULTURY W BIELSKU-BIAŁEJ ORAZ PODLEGŁYCH FILIACH MDK

MDK wznowił stacjonarną działalność kulturalną w ograniczonym zakresie i w określonym reżimie sanitarnym. Od 15.06.2020r. w MDK obowiazują określone procedury bezpieczeństwa dotyczące: pracowników, instruktorów, rodziców, opiekunów prawnych i uczestników zajęć. /zobacz więcej/

W okresie pandemii COVID-19 w MDK obowiazują procedury bezpieczeństwa dotyczące pracowników, instruktorów, rodziców, opiekunów prawnych i uczestników zajęć.

BEZPIECZNY DOM KULTURY W BIELSKU-BIAŁEJ  / ZASADY OGÓLNE:

Procedura zapewniająca bezpieczeństwo uczestnikom zajęć w MDK Bielsko-Biała w stanie epidemicznym- Covid 19 (format-PDF)

  Załącznik / oświadczenie – Covid 19 nr 1  (format-PDF)

  Załącznik / oświadczenie – Covid 19 nr 2  (format-PDF)

  Załącznik / oświadczenie – Covid 19 nr 3  (format-PDF)

  Załącznik / oświadczenie – Covid 19 nr 4  (format-PDF)

1. Zajęcia będą wznawiane ostrożnie i stopniowo w małych grupach  artystycznych dbając przede wszystkim o Państwa komfort i bezpieczeństwo.

2. W sprawach związanych ze sposobem realizacji oraz dostępnością wybranych zajęć prosimy o bezpośredni kontakt z sekretariatem wybranego przez Państwa Domu Kultury od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-16.00

3. Uprzejmie prosimy o zapoznanie się z procedurą bezpieczeństwa obowiązującą w MDK w okresie epidemicznym oraz ze wzorami oświadczeńi wypełnienie nich w przypadku udziału w zajęciach. (załączniki-PDF)

4. Oświadczenia należy wydrukować, podpisać i dostarczyć do sekretariatu wybranego przez Państwa Domu Kultury przed rozpoczęciem zajęć lub najpóźniej w dniu zajęć.  

5. Formularze będą również dostępne w Domu Kultury oraz na stronie internetowej MDK (istnieje także możliwość wcześniejszego pobrania i wypełnienia ich w domu).

6. W zajęciach będą mogły wziąć udział tylko te osoby, które złożą wypełnione załączniki/ oświadczenia – Covid 19

7. Każda osoba przed wejściem do Domu Kultury musi zdezynfekować ręce w holu, zgodnie z procedurami bezpieczeństwa MDK.

8. Każdemu uczestnikowi zajęć wchodzącemu do MDK, wyznaczony pracownik dokona pomiaru temperatury, za zgodą zawartą w oświadczeniu.

9. Zaleca się zachowanie dwumetrowego dystansu pomiędzy osobami, w przestrzeni wspólnej na całym terenie MDK.

10. W Domu Kultury będą mogli przebywać wyłącznie uczestnicy zajęć oraz
( odwiedzający Galerie Fotografii B&B, biblioteki w DK w Hałcnowie, DK w Kamienicy
i DK w Komorowicach Krakowskich )

11. W przypadku stwierdzenia przez pracownika występowania u uczestnika zajęć objawów chorobowych, pracownik MDK ma prawo odmówić przyjęcia na zajęcia. Jeśli nastąpi to w trakcie zajęć pracownik, ma obowiązek odizolować uczestnika zajęć zapewniając mu bezpieczeństwo (w strefie izolacji) i natychmiast poinformować o tym rodzica, sanepid i kierownika placówki.

 


Miejski Dom Kultury
Drukuj
15.06. - 31.08.2020

ON-LINE

MIEJSKI DOM KULTURY

ul. 1 Maja 12, 43-300 Bielsko-Biała

(+48) 33 812 56 92, 812 53 13

mdk@mdk.bielsko.pl

Polecamy także

Piszą o NAS - Kulturalny rok w placówkach MDK

23.07.2019
Film reklamowy Miejskiego Domu Kultury - /zobacz video/

30.08.2019
Rozkład zajęć on-line w MDK - zobacz...

30.04.2020
KALENDARZ WYDARZEŃ MDK
ZAPOWIEDZI WYDARZEŃ

Dom Kultury w Kamienicy przyjmuje zapisy do Dziecięcej Grupy Twórczej PLASTUSIE

Dom Kultury w Kamienicy
30.04-30.08.2020

PROCEDURY BEZPIECZEŃSTWA obowiązujące w Miejskim Domu Kultury w Bielsku-Białej oraz podległych filiach MDK

Miejski Dom Kultury
15.06-31.08.2020

Trwają zapisy na zajęcia w sezonie kulturalnym 2020/2021

Dom Kultury w Mikuszowicach Kr.
01.08-31.08.2020

Życzymy wszystkim słonecznych, radosnych i bezpiecznych wakacji, wracajcie do nas we wrześniu.

Dom Kultury w Wapienicy
28.07-31.08.2020

ZAPISY NA NOWY ROK KULTURALNY!

Dom Kultury w Hałcnowie
21.07-31.08.2020

Nowe zajęcia TANIEC TOWARZYSKI DLA DOROSŁYCH

Dom Kultury w Komorowicach
24.07-31.08.2020

PRZERWA WAKACYJNA W GALERII FOTOGRAFII B&B

Galeria Fotografii "B&B"
01.08-31.08.2020

Koncert pamięci Anny Jantar - Radość najpiękniejszych lat

Dom Kultury im. Wiktorii Kubisz
26.09-26.09.2020

Ojczysty - dodaj do ulubionych

Dom Kultury im. Wiktorii Kubisz
16.04-30.09.2020

INFRASTRUKTURA DOMÓW KULTURY - GRANT DLA KUBISZÓWKI

Dom Kultury im. Wiktorii Kubisz
20.04-30.09.2020

ZAPISY NA ZAJĘCIA ARTYSTYCZNE NA NOWY ROK SZKOLNY 2020/2021 W DK W WAPIENICY

Dom Kultury w Wapienicy
13.07-30.09.2020

ZAPISY na zajęcia w nowym roku kulturalno-oświatowym 2020/2021

Dom Kultury w Komorowicach
21.07-30.09.2020

SEZON KULTURALNY 2020/2021

Dom Kultury w Kamienicy
13.07-30.09.2020

Zapisy na wszystkie zajęcia stałe w sezonie 2020/2021

Dom Kultury w Olszówce
22.07-30.09.2020

NOWOŚĆ - nauka gry na skrzypcach

Dom Kultury w Komorowicach
09.08-30.09.2020

AFISZ MDK
ZOBACZ TAKŻE
WYDARZENIA GALERII FOTOGRAFII B&B
Galeria Fotografii "B&B"
Koło Ratownika - bezpłatne zajęcia w Mikrze!
Dom Kultury w Mikuszowicach Kr.
PARTNERZY MDK
MDK
MDK
MDK
MDK
MDK
MDK
MDK
NASZE PROJEKTY, GRANTY, DOTACJE

Ojczysty - dodaj do ulubionych

Dom Kultury im. Wiktorii Kubisz
16.04-30.09.2020

INFRASTRUKTURA DOMÓW KULTURY - GRANT DLA KUBISZÓWKI

Dom Kultury im. Wiktorii Kubisz
20.04-30.09.2020

EtnoPolska 2020

Dom Kultury Włókniarzy
17.04-15.10.2020

BB DLA DZIECI W SIECI!

Dom Kultury im. Wiktorii Kubisz
15.05-31.10.2020

Mozaika BB - nasz świat wartości

Dom Kultury im. Wiktorii Kubisz
01.07-31.10.2020

KONKURSY I FESTIWALE

MDK
MDK
MDK
MDK
MDK

A+
A-