Zabierz na resztę dnia

M±dro¶ć musisz sam z siebie własn± dobyć prac±.

Adam Mickiewicz (1798-1855) - wieszcz narodowy