Wybierz poniżej swój dom kultury

Hałcnów
Kamienica
Komorowice
Klub Nauczyciela
Kubiszówka
Lipnik
Mikra
Olszówka
BB.Północ
Stare Bielsko
Wapienica
Włókniarz
Galeria B&B

WYDARZENIA


Dom Kultury im. Wiktorii Kubisz

VII EDYCJA PROJEKTU GRANICE JĘZYKA - GRANICAMI ŚWIATA

Hura! Kubiszówka zdobyła kolejny grant na działania z zakresu edukacji kulturalnej!

Narodowe Centrum Kultury przyznało nam dotację w ramach programu „Ojczysty – dodaj do ulubionych” . Dzięki niej zrealizujemy kolejną edycję projektu „Granice języka – granicami świata”!

To ogromny sukces naszej placówki. Jak czytamy na stronie NCK „w procesie naboru do tegorocznej edycji programu złożono 348 wniosków. W związku z dużą liczbą aplikacji, jak również wysokim poziomem prezentowanych projektów podwyższony został próg punktowy umożliwiający dofinansowanie projektów. (…) Dotacje otrzymały wnioski, które uzyskały minimum 78,00 punktów”. Grant przyznano 32 podmiotom. Kubiszówka znalazła się na liście rankingowej na piątym miejscu w Polsce!

„Granice języka – granicami świata” to  przedsięwzięcie podnoszące kompetencje językowe młodzieży, w którym każdego roku bierze udział około 400 uczniów bielskich szkół ponadpodstawowych oraz placówek wychowawczych . VII edycja projektu będzie poświęcona zagadnieniom z zakresu etyki słowa i jej roli w komunikacji między ludźmi. Podejmiemy temat języka jako narzędzia kształtującego międzyludzkie relacje, będącego rezerwuarem systemów wartości i przyjętych przez społeczność norm moralnych. Pokażemy, że nie tylko ludzkie postawy oddziaływają na sposób wypowiadania się, ale także nasze wypowiedzi swoją treścią i formą wpływają na nasze postawy. Zwrócimy uwagę na normy moralne ważne dla komunikacji językowej. Będziemy uczyć się porozumiewać, okazując partnerowi dialogu szacunek i życzliwość, poznamy sposoby przeciwdziałania agresji słownej.

 

Projekt obejmuje zrealizowanie: młodzieżowego forum językowego pt. „Etyka słowa” poświęconego tym zagadnieniom, warsztatów dla młodzieży, ze szczególnym uwzględnieniem grup ze środowisk zagrożonych wykluczeniem i z mniejszymi szansami edukacyjnymi, przygotowujących do udziału w forum oraz warsztatów dla animatorów kultury i nauczycieli ze szkół, które wezmą udział w forum, a także nagranie filmów z wykładami i przygotowanie materiałów na stronę internetową projektu.

         

 


 Z życia projektu:

 

30 maja b.r. gościliśmy w Kubiszówce Liceum Ogólnokształcące Towarzystwa Szkolnego im. M. Reja oraz IV Liceum Ogólnokształcące im. KEN w Bielsku-Białej. Młodzież uczestniczyła w warsztatach „Etyka słowa w przestrzeni publicznej", prowadzonych przez prof. Jarosława Pacułę – językoznawcę, który po raz kolejny włączył się w realizację naszego projektu. „Granice języka – granicami świata” to przedsięwzięcie podnoszące kompetencje językowe młodzieży ze szkół ponadpodstawowych, które Kubiszówka w tym roku zorganizowała już po raz siódmy.

 

 


Co to jest grzeczność, a co to savoir-vivre? Czy zasady etykiety językowej są nam potrzebne na co dzień? Na te pytania szukaliśmy odpowiedzi podczas warsztatów, które odbyły się 31 maja b.r. Tym razem naszymi gośćmi byli uczniowie z Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii. Rozmowa o pragmatyce grzeczności w kontaktach interpersonalnych okazała się niezwykle interesująca. 
Dziękujemy za otwartość i zaangażowanie naszej męskiej grupie warsztatowej! 
 
To jedno z ważnych przedsięwzięć Kubiszówki z zakresu edukacji kulturalnej. Jego celem jest rozwijanie kompetencji językowych bielskiej młodzieży i zmiana postaw w stosunku do języka ojczystego.
 
 
 
 

 

Słowa należy ważyć, a nie liczyć! To morał, jaki płynie ze spotkania z uczniami Zespółu Szkół Technicznych i Handlowych z Bielska-Białej w ramach naszego projektu 1 czerwca b.r. Dziękujemy za uczestnictwo w warsztatach! To był dobry czas poświęcony refleksji nad etyką słowa w przestrzeni publicznej!

 

 

 


 


Dom Kultury im. Wiktorii Kubisz
Drukuj
04.03. - 07.11.2022

godz.

DOM KULTURY IM. WIKTORII KUBISZ

ul. Juliusza Słowackiego 17, 43-300 Bielsko-Biała

(+48) 33 812 58 86 , (+48) 571 229 436

kubiszowka@mdk.bielsko.pl

Polecamy także

PRAWIE STAŁOŚĆ
11.03.2022
BIELSCY POECI PANIOM
13.03.2022
KONCERT CARRANTOUHILL
20.03.2022
MDK W SIECI
ZOBACZ TAKŻE

Zmień wielkość czcionki

A+
A-

Zmień kontrast


Wyczyść czcionkę

Wyczyść ustawienia

Deklaracja dostępności
Kontakt