Wybierz poniżej swój dom kultury

Hałcnów
Kamienica
Komorowice
Klub Nauczyciela
Kubiszówka
Lipnik
Mikra
Olszówka
BB.Północ
Stare Bielsko
Wapienica
Włókniarz
Galeria B&B

VII BIELSKI KONKURS SATYRYCZNY WRZUĆ NA LUZ

DOM KULTURY WŁÓKNIARZY

VII Bielski Konkurs Satyryczny WRZUĆ NA LUZ

Zapoznaj się z regulaminem tegorocznej edycji słynnego pod każdą szerokością, także geograficzną, konkursu saty... 

 

 

 

 

TERMIN nadsyłania prac MIJA 8 MAJA

 

/ słownie: ósmego maja /

no dobra, nie bawmy się tym razem

w pocztowe stemple, jeżeli ktoś doniesie

lub prześle swoje (arcy)dziełka

w tym dniu do godz. 12.00

też styknie / ale ani minutki później!


 

REGULAMIN VII BIELSKIEGO

 

KONKURSU SATYRYCZNEGO

 

WRZUĆ NA LUZ

 

czyli co każdy uczestnik

wi(e)dzieć powinien


 

SPISEK TREŚCI:

 

I. Postanowienia ogólne (ale nie ogólnikowe)

II. Regulamin w kategorii tekst satyryczny - krótka instrukcja obsługi konkursu dla tych, którzy chcą się popisać, ale nie wiedzą jak się do tego zabrać...

III. Regulamin w kategorii rysunek satyryczny - dla wszystkich, którzy znowu coś w życiu zmalowali, albo za wszelką cenę chcą udowodnić całemu światu, że potrafią rysować (nawet jak kura pazurem)...

IV. Regulamin w kategorii foto - dla pozostałej, niewątpliwie bardzo utalentowanej części ludzkości, która jednak za Chiny Ludowe nie potrafi ni w ząb pisać, ani tym bardziej rysować (albo tylko tak mówi)...


 

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE:

 

1. Organizatorem KONKURSU SATYRYCZNEGO WRZUĆ NA LUZ jest Miejski Dom Kultury w Bielsku-Białej, DK Włókniarzy ul. 1 Maja 12, tel. 33 829 76 51 lub 33 812 56 93 (zwany dalej organizatorem).

2. Celem KONKURSU SATYRYCZNEGO WRZUĆ NA LUZ jest propagowanie poczucia humoru, uśmiechu i dystansu do rzeczywistości jako postawy życiowej poprzez cykliczną promocję działalności twórczej związanej z szeroko pojętą satyrą.

3. KONKURS SATYRYCZNY WRZUĆ NA LUZ składa się z trzech oddzielnych kategorii obejmujących autorskie:

- teksty satyryczne

- rysunki satyryczne

- fotografie satyryczne

4. Organizator nie wprowadza ograniczeń wiekowych dla uczestników.

5. Każdy uczestnik może zgłosić swój udział w jednej, w dwóch lub we wszystkich kategoriach konkursowych.

6. Organizator nie zwraca nadesłanych (lub dostarczonych osobiście do siedziby organizatora) prac i zastrzega sobie prawo do ich bezpłatnej eksploatacji w celu realizacji swoich działań statutowych.

7. Powołane przez organizatora jury wyłoni niezależnych zwycięzców w każdej kategorii.

8. Nagrody:

W siódmej edycji konkursu w roku 2018 przewidziano GRAND PRIX dla autora najlepszej pracy, wyłonionej spośród wszystkich prac nadesłanych na konkurs (niezależnie od kategorii), w wysokości 2018 złotych (dwa tysiące osiemnaście złotych "na rękę"). Natomiast na zdobywców pierwszych miejsc w poszczególnych kategoriach czekają charakterystyczne, sympatyczne sumki – po 700 złotych dla zwycięzcy każdej kategorii. Dla pozostałych laureatów przygotowano nagrody i nagródki rzeczowe.

9. Ostateczny termin zgłoszeń upływa 8 maja 2018 roku w samo południe.

10. Rozstrzygnięcie we wszystkich kategoriach oraz wręczenie nagród odbędzie się w piątek 25 maja 2018 roku o godz. 17.25 w Domu Kultury "Włókniarzy" w Bielsku-Białej, ul. 1 Maja 12.

11. Informacje o finałowych wynikach ukażą się w środkach masowego przekazu.

12. Dodatkowe informacje na temat konkursu udzielane są pod numerem telefonu: 33 829 76 51 lub 33 812 56 93, e-mailowo: mdk@mdk.beskidy.pl lub bezpośrednio w Domu Kultury Włókniarzy w Bielsku-Białej (ul. 1 Maja 12)

13. Organizator zastrzega sobie prawo do ostatecznej interpretacji regulaminu, a także do rozstrzygania sytuacji nieobjętych niniejszym regulaminem.

 

LUBISZ PISAĆ?

 

II. REGULAMIN KONKURSU

W KATEGORII TEKST SATYRYCZNY:

 

1. Każdy uczestnik w danej edycji konkursu może zgłosić nie więcej niż trzy napisane przez siebie i nigdzie wcześniej nie publikowane (nie publikowane w formie papierowej! /a więc zamieszczone w internecie, np. na blogu czy na profilu FB jak najbardziej można zgłaszać) utwory satyryczne o dowolnej formie, np. fraszkę, aforyzm, limeryk, anegdotę lub krótkie - maksymalnie na jedną stronę /do ok. 1800 znaków znormalizowanego maszynopisu/ - śmieszne wspomnienie, humoreskę, powiastkę.

2. Teksty powinny być wydrukowane na papierze formatu A4 w trzech egzemplarzach i PODPISANE NA KAŻDEJ STRONIE GODŁEM (słownym, nie graficznym). Do każdego zestawu powinna być załączona osobna, zaklejona koperta, podpisana tym samym godłem, zawierająca: imię i nazwisko uczestnika, wiek, adres do korespondencji, numer telefonu kontaktowego, ew. e-mail oraz, jeżeli uczestnik jest uczniem lub studentem, również szkołę, do której uczęszcza.

3. Zgłoszenie tekstów satyrycznych do konkursu jest równoznaczne z:

a. uznaniem warunków regulaminu,

b. oświadczeniem, że uczestnik posiada prawa autorskie do zgłoszonych tekstów,

c. wyrażeniem zgody na przetwarzanie i udostępnianie swoich danych osobowych zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997r., z późniejszymi zmianami

4. Teksty należy nadsyłać (lub dostarczyć osobiście) w nieprzekraczalnym terminie do 8 maja 2018 roku na adres:

 

Miejski Dom Kultury

Dom Kultury "Włókniarzy"

ul. 1 Maja 12

43-300 Bielsko-Biała

z dopiskiem: "Konkurs satyryczny - tekst"

 

6. Rozstrzygnięcie konkursu oraz wręczenie nagród odbędzie się w piątek 25 maja 2018 roku o godz. 17.25 w Domu Kultury Włókniarzy w Bielsku-Białej, ul. 1 Maja 12.

 

LUBISZ RYSOWAĆ?

 

III. REGULAMIN KONKURSU

W KATEGORII RYSUNEK SATYRYCZNY:

 

1. Każdy uczestnik w danej edycji konkursu może zgłosić nie więcej niż trzy wykonane przez siebie i nigdzie wcześniej nie publikowane (nie publikowane w formie papierowej! /czyli zamieszczone w internecie, np. na blogu czy na profilu FB jak najbardziej można zgłaszać) rysunki satyryczne o dowolnej formie, np. narysowane ołówkiem lub kredkami, domalowane farbami, albo wykonane przy użyciu technologii komputerowej; pojedyncze: z napisami lub bez, ew. krótki pasek komiksowy.

2. Rysunki powinny być wykonane na papierze formatu A4 lub A3.

3. Na drugiej stronie (z tyłu każdego rysunku) uczestnik wypisuje bardzo czytelnie swoje dane: imię i nazwisko, wiek, adres do korespondencji, numer telefonu kontaktowego, e-mail (jeśli takowy posiada), a w przypadku gdy jest uczniem lub studentem również szkołę, do której uczęszcza.

4. Zgłoszenie rysunków satyrycznych do konkursu jest równoznaczne z:

a. uznaniem warunków regulaminu,

b. oświadczeniem, że uczestnik posiada prawa autorskie do zgłoszonych rysunków,

c. wyrażeniem zgody na przetwarzanie i udostępnianie swoich danych osobowych zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997r., z późniejszymi zmianami

5. Rysunki należy nadsyłać (lub dostarczyć osobiście) w nieprzekraczalnym terminie do 8 maja 2018 roku na adres:

 

Miejski Dom Kultury

Dom Kultury "Włókniarzy"

ul. 1 Maja 12

43-300 Bielsko-Biała

z dopiskiem: "Konkurs satyryczny - rysunek"

 

6. Rozstrzygnięcie konkursu oraz wręczenie nagród odbędzie się w piątek 25 maja 2018 roku o godz. 17.25 w Domu Kultury Włókniarzy w Bielsku-Białej, ul. 1 Maja 12.

 

LUBISZ FOTOGRAFOWAĆ?

 

IV. REGULAMIN KONKURSU

W KATEGORII FOTOGRAFIA SATYRYCZNA:

 

1. Każdy uczestnik w danej edycji konkursu może zgłosić nie więcej niż trzy wykonane przez siebie i nigdzie wcześniej nie publikowane (nie publikowane w formie papierowej! /czyli zamieszczone w internecie, np. na blogu czy na profilu FB jak najbardziej można zgłaszać) fotografie satyryczne o dowolnej formie, np. dwa zupełnie nie związane ze sobą zdjęcia na bazie humoru sytuacyjnego /absurdalne napisy na murach i dziwne reklamy – a tym bardziej takie zachowania ludzkie lub... zwierzęce), albo „kameralny” fotoreportaż (również z życia rodzinnego, szybkie foto "pstryknięte" podczas wielkomiejskiego spaceru lub wyprawy... do globalnej wioski), także zdjęcia o charakterze kreacyjnym (obrobione w programie graficznym, uzupełnione hasłami, dialogami w "dymkach", bądź będące inscenizacją o wyraźnym rysie spójnej artystycznej wypowiedzi)

2. Fotografie powinny być co najmniej formatu: 10x15cm.

3. Z tyłu każdej zgłoszonej do konkursu fotografii uczestnik wypisuje bardzo czytelnie swoje dane: imię i nazwisko, wiek, adres do korespondencji, numer telefonu kontaktowego, e-mail (jeśli takowy posiada), a w przypadku gdy jest uczniem lub studentem również szkołę, do której uczęszcza.

4. Zgłoszenie fotografii satyrycznych do konkursu jest równoznaczne z:

a. uznaniem warunków regulaminu,

b. oświadczeniem, że uczestnik posiada prawa autorskie do zgłoszonych fotografii,

c. wyrażeniem zgody na przetwarzanie i udostępnianie swoich danych osobowych zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997r., z późniejszymi zmianami

5. Fotografie należy nadsyłać (lub dostarczyć osobiście) w nieprzekraczalnym terminie do 8 maja 2018 roku na adres:

 

Miejski Dom Kultury

Dom Kultury "Włókniarzy"

ul. 1 Maja 12

43-300 Bielsko-Biała

z dopiskiem: "Konkurs satyryczny - foto"

 

6. Rozstrzygnięcie konkursu oraz wręczenie nagród odbędzie się w piątek 25 maja 2018 roku o godz. 17.25 w Domu Kultury Włókniarzy w Bielsku-Białej, ul. 1 Maja 12.


Dom Kultury Włókniarzy
2018-05-08
MDK W SIECI
KALENDARZ WYDARZEŃ MDK
O TYM SIĘ MÓWI

ZAPISY NA ZAJĘCIA NA NOWY ROK SZKOLNY :):)

Dom Kultury w Komorowicach
15.07-30.09.2021

ZAPISY NA ZAJĘCIA 2021/2022

Dom Kultury w Mikuszowicach Kr.
16.08-30.09.2021

MÓWIĘ ŁADNIE I POPRAWNIE - SPOTKANIE Z LOGOPEDĄ W DOMU KULTURY W OLSZÓWCE

Dom Kultury w Olszówce
01.10-01.10.2021

WARSZTATY JĘZYK A NOWE MEDIA

Dom Kultury im. Wiktorii Kubisz
09.10-09.10.2021

PREMIERA SPEKTAKLU: DO TRZECH RAZY CZECHOW

Dom Kultury w Lipniku
15.09-10.10.2021

XI MAŁY FESTIWAL SZTUKI WYSOKIEJ "WOLNO MI!"

Dom Kultury im. Wiktorii Kubisz
16.09-12.10.2021

WOKÓŁ GITARY- WARSZTATY MUZYCZNE

Dom Kultury w Kamienicy
22.09-12.10.2021

POZNAJEMY KUCHNIE EUROPY - KUCHNIA BELGIJSKA

Dom Kultury w Komorowicach
16.10-16.10.2021

OPEN GAME DAY OTWARTY DZIEŃ GIER PLANSZOWYCH W DOMU KULTURY W OLSZÓWCE

Dom Kultury w Olszówce
16.10-16.10.2021

KONCERT ZESPOŁU PIEŚNI I TAŃCA W KUBISZÓWCE

Dom Kultury Włókniarzy
27.10-27.10.2021

WYDARZENIA GALERII FOTOGRAFII B&B
Galeria Fotografii "B&B"
PLIKI DO POBRANIA
AFISZ MDK
ZOBACZ TAKŻE
PARTNERZY MDK
MDK
MDK
MDK
MDK
MDK
MDK
MDK

Zmień wielkość czcionki

A+
A-

Zmień kontrast


Wyczyść czcionkę

Wyczyść ustawienia

Deklaracja dostępności
Kontakt