Wybierz poniżej swój dom kultury

Hałcnów
Kamienica
Komorowice
Klub Nauczyciela
Kubiszówka
Lipnik
Mikra
Olszówka
BB.Północ
Stare Bielsko
Wapienica
Włókniarz
Galeria B&B

WYDARZENIA


Miejski Dom Kultury

PROCEDURY BEZPIECZEŃSTWA OBOWIĄZUJĄCE W MIEJSKIM DOMU KULTURY W BIELSKU-BIAŁEJ ORAZ PODLEGŁYCH FILIACH MDK

MDK wznowił stacjonarną działalność kulturalną w ograniczonym zakresie i w określonym reżimie sanitarnym. Od 15.06.2020r. w MDK obowiazują określone procedury bezpieczeństwa dotyczące: pracowników, instruktorów, rodziców, opiekunów prawnych i uczestników zajęć. /zobacz więcej/

W okresie pandemii COVID-19 w MDK obowiazują procedury bezpieczeństwa dotyczące pracowników, instruktorów, rodziców, opiekunów prawnych i uczestników zajęć.

BEZPIECZNY DOM KULTURY W BIELSKU-BIAŁEJ  / ZASADY OGÓLNE:

Procedura zapewniająca bezpieczeństwo uczestnikom zajęć w MDK Bielsko-Biała w stanie epidemicznym- Covid 19 (format-PDF)

  Załącznik / oświadczenie – Covid 19 nr 1  (format-PDF)

  Załącznik / oświadczenie – Covid 19 nr 2  (format-PDF)

  Załącznik / oświadczenie – Covid 19 nr 3  (format-PDF)

  Załącznik / oświadczenie – Covid 19 nr 4  (format-PDF)

1. Zajęcia będą wznawiane ostrożnie i stopniowo w małych grupach  artystycznych dbając przede wszystkim o Państwa komfort i bezpieczeństwo.

2. W sprawach związanych ze sposobem realizacji oraz dostępnością wybranych zajęć prosimy o bezpośredni kontakt z sekretariatem wybranego przez Państwa Domu Kultury od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-16.00

3. Uprzejmie prosimy o zapoznanie się z procedurą bezpieczeństwa obowiązującą w MDK w okresie epidemicznym oraz ze wzorami oświadczeńi wypełnienie nich w przypadku udziału w zajęciach. (załączniki-PDF)

4. Oświadczenia należy wydrukować, podpisać i dostarczyć do sekretariatu wybranego przez Państwa Domu Kultury przed rozpoczęciem zajęć lub najpóźniej w dniu zajęć.  

5. Formularze będą również dostępne w Domu Kultury oraz na stronie internetowej MDK (istnieje także możliwość wcześniejszego pobrania i wypełnienia ich w domu).

6. W zajęciach będą mogły wziąć udział tylko te osoby, które złożą wypełnione załączniki/ oświadczenia – Covid 19

7. Każda osoba przed wejściem do Domu Kultury musi zdezynfekować ręce w holu, zgodnie z procedurami bezpieczeństwa MDK.

8. Każdemu uczestnikowi zajęć wchodzącemu do MDK, wyznaczony pracownik dokona pomiaru temperatury, za zgodą zawartą w oświadczeniu.

9. Zaleca się zachowanie dwumetrowego dystansu pomiędzy osobami, w przestrzeni wspólnej na całym terenie MDK.

10. W Domu Kultury będą mogli przebywać wyłącznie uczestnicy zajęć oraz
( odwiedzający Galerie Fotografii B&B, biblioteki w DK w Hałcnowie, DK w Kamienicy
i DK w Komorowicach Krakowskich )

11. W przypadku stwierdzenia przez pracownika występowania u uczestnika zajęć objawów chorobowych, pracownik MDK ma prawo odmówić przyjęcia na zajęcia. Jeśli nastąpi to w trakcie zajęć pracownik, ma obowiązek odizolować uczestnika zajęć zapewniając mu bezpieczeństwo (w strefie izolacji) i natychmiast poinformować o tym rodzica, sanepid i kierownika placówki.

 


Miejski Dom Kultury
Drukuj
15.06. - 31.08.2020

ON-LINE

MIEJSKI DOM KULTURY

ul. 1 Maja 12, 43-300 Bielsko-Biała

(+48) 33 812 56 92, 812 53 13

mdk@mdk.bielsko.pl

Polecamy także

Piszą o NAS - Kulturalny rok w placówkach MDK
23.07.2019
Film reklamowy Miejskiego Domu Kultury - /zobacz video/
30.08.2019
Rozkład zajęć on-line w MDK - zobacz...
30.04.2020
MDK W SIECI
KALENDARZ WYDARZEŃ MDK
WAKACJE W MDK

WAKACYJNE WARSZTATY ARTYSTYCZNE W MDK

Miejski Dom Kultury
28.06-20.08.2021
O TYM SIĘ MÓWI

"WSPÓŁISTNIENIE". POLSKO-CZESKIE SPOTKANIA FOTOGRAFICZNE.

Galeria Fotografii "B&B"
04.06-29.06.2021

KONSTYTUCJA 3 MAJA - KAMIEŃ MILOWY WSPÓŁCZESNEJ EUROPY

Dom Kultury w Mikuszowicach Kr.
03.05-30.06.2021

POCZTÓWKA Z BIELSKA-BIAŁEJ, TO CO ŁĄCZY - TA CO DZIELI KONKURS W DOMU KULTURY W OLSZÓWCE

Dom Kultury w Olszówce
26.05-30.06.2021

WERNISAŻ WYSTAWY KOLEKCJI SZTUKI FUNDACJI ŚLĄSKIE OBRAZY ORAZ KONCERT KAMERALISTÓW FILHARMONII ŚLĄSKIEJ

Dom Kultury im. Wiktorii Kubisz
11.06-30.06.2021

WYNIKI !!! 23 OGÓLNOPOLSKICH KONFRONTACJI PLASTYCZNYCH MŁODYCH TWÓRCÓW

Dom Kultury Włókniarzy
14.06-30.06.2021

SUKCESY MODELARZY Z MIKRY

Dom Kultury w Mikuszowicach Kr.
18.06-30.06.2021

"FASCYNUJĄCY KOSMOS" W MIKRZE - FOTORELACJA

Dom Kultury w Mikuszowicach Kr.
18.06-11.07.2021

"KADRY UCZUĆ" - WIECZÓR POETYCKO-MUZYCZNY W RAMACH PROJEKTU KULTURA DOSTĘPNA

Dom Kultury w Mikuszowicach Kr.
16.07-16.07.2021

LATO 2021 W KAMIENICY

Dom Kultury w Kamienicy
14.06-30.07.2021

AKCJA LATO W MIKRZE

Dom Kultury w Mikuszowicach Kr.
19.07-06.08.2021

AFISZ MDK
ZOBACZ TAKŻE
KARTA UCZESTNICTWA W ZAJĘCIACH /
WARSZTATACH (niepełnoletni)
KARTA UCZESTNICTWA W ZAJĘCIACH /
WARSZTATACH (pełnoletni)
WYDARZENIA GALERII FOTOGRAFII B&B
Galeria Fotografii "B&B"
Koło Ratownika - bezpłatne zajęcia w Mikrze!
Dom Kultury w Mikuszowicach Kr.
PARTNERZY MDK
MDK
MDK
MDK
MDK
MDK
MDK
MDK

Zmień wielkość czcionki

A+
A-

Zmień kontrast


Wyczyść czcionkę

Wyczyść ustawienia

Deklaracja dostępności
Kontakt