ZAUŁEK z WOLUMINEM            

Co już za nami

"Piaskiem malowane Wernisaż Prac Plastycznych Uczniów Tigrana Vardikyana

 

 D o m   K u l t u r y     w    L i p n i k u

z a p r a s z a

 

21 marca   ( czwartek )   o godz. 16.00

 

n a  W E R N I S A Ż

w y s t a w y  p r a c   p l a s t y c z n y c h

Uczniów   T i g r a n a    V a r d i k y a n a

pt:  „P i a s k i e m     m a l o w a n e”

Powrót

Miejsce wydarzenia

Dom Kultury w Lipniku
ul. Podgórna 29
43-305 Bielsko-Biała
Telefon: +48 33 816 17 80; e-mail: lipnik@mdk.bielsko.pl
Termin:  2013-03-21
Godzina: 16:00:00

Galeria