ZAUŁEK z WOLUMINEM            

Co już za nami

Wspólnie,  niebanalnie, profesjonalnie – Kubiszówka w Programie Infrastruktura Domów Kultury

Wspólnie, niebanalnie, profesjonalnie – Kubiszówka w Programie Infrastruktura Domów Kultury

Projekt polega na zakupieniu  fortepianu oraz projektora multimedialnego i ekranu. Pozyskana dotacja to 49,000,00 zł.  

Zakupiony instrument oraz sprzęt multimedialny umożliwią podniesienie jakości działań z zakresu edukacji kulturalnej i upowszechniania kultury oraz lepszą promocję lokalnych zasobów kulturotwórczych, a także rozwijanie lokalnej i ponadlokalnej współpracy w zakresie organizacji wartościowych przedsięwzięć dla społeczności miasta.

Sala widowiskowa Kubiszówki każdego dnia jest wykorzystywana do prowadzenia zajęć grup artystycznych, a także do organizacji różnorodnych wydarzeń kulturalnych. To serce placówki, w którym odbywają się zarówno przedsięwzięcia z obszaru kultury wysokiej i działania edukacyjne przygotowujące do uczestnictwa w kulturze, jak i imprezy integrujące różne grupy wiekowe i społeczne. Placówka ma wiele pomysłów na nowe projekty, które będzie mogła realizować dzięki doposażeniu sali. Najbliższe plany to pokazy fotografii i filmów dokumentujących wyprawy podróżnicze oraz cykl koncertów prezentujących utalentowaną młodzież naszego miasta.  Realizacja projektu umożliwi również organizację nowatorskich przedsięwzięć interdyscyplinarnych, projektów multimedialnych, które są atrakcyjne dla młodych ludzi.

Nowy fortepian Kubiszówki po raz pierwszy usłyszą widzowie koncertu Grzegorza Turnaua odbywającego się w ramach 55. Wieczoru Bielskiej Sceny Piosenki Niebanalnej 24 września br.

Projekt Wspólnie, niebanalnie, profesjonalnie został dofinansowany ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu Infrastruktura Domów Kultury.
 

Powrót

Miejsce wydarzenia

Dom Kultury im. Wiktorii Kubisz
Słowackiego 17, 43-300 Bielsko-Biała
Telefon: +48 33 812 58 86; e-mail: kubiszowka@mdk.bielsko.pl
Termin:  2017-05-26 - 2017-09-24