ZAUŁEK z WOLUMINEM            

Co już za nami

"100 na 100" w Mikuszowicach Krakowskich

 

 

 

Wystawa prezentowana do 19 grudnia w efemerycznej Galerii na Końcu Świata, związana ze stuleciem Odzyskania Niepodległości przez Polskę, jest pokłosiem warsztatów, które zostały przeprowadzone 6 listopada br. z uczniami bielskiej Szkoły Podstawowej nr 24 w Mikuszowicach Krakowskich. 

 

STO RYSUNKÓW

NA STULECIE NIEPODLEGŁOŚCI

 

Wobec wielości tegorocznych propozycji o charakterze artystycznym i patriotycznym, nawiązujących bezpośrednio do okrągłej rocznicy Odzyskania przez Polskę Niepodległości - w tym wielu ciekawych inicjatyw lokalnych, przeprowadzanych w formule konkursowej skierowanej do dzieci i młodzieży - Świetlica w Mikuszowicach Krakowskich w porozumieniu z dyrekcją Szkoły Podstawowej nr 24 opracowała konkurs, którego ideą było pobudzenie artystycznej kreatywności i wyobraźni plastycznej w ramach rocznicowej tematyki u uczniów uczęszczających do mikuszowickiej podstawówki. Konkursowe "hasło wywoławcze" (patrz: tytuł) zostało obwarowane wymogiem... maksymalnego formalnego uproszczenia - prace uczestników miały być wykonane na białej kartce papieru formatu A4 (ustawionej w pozycji poziomej) przy użyciu czarnej kreski z jedynym dodatkowym elementem kolorystycznym, czyli kolorem czerwonym odnoszącym się do biało-czerwonych barw narodowych.

 

 

Bardzo efektywny sposób przeprowadzenia warsztatów polegał na zajęciach z poszczególnymi klasami w ramach jednej godziny lekcyjnej. Organizatorom w pierwszym rzędzie chodziło o to, żeby w konkursie udział wzięła jak największa liczba dzieci wywodzących się z lokalnego środowiska Mikuszowic Krakowskich - nie tylko tych, które same o sobie mówią, że posiadają talent plastyczny i lubią rysować. Punktem wyjścia dla dziecięcych zmagań z czarnym konturem i własną pomysłowością, na równi z udzialaniem merytorycznych wskazówek przez prowadzącego, było stworzenie odpowiodnio przyjaznej atmosfery. Po pierwsze za sprawą ukazania nowoczesnej postawy patriotycznej rozumianej jako wypadkowa szacunku dla tradycji, ale także indywidualna radość we współtworzeniu wspólnoty, mającej przełożenie w dzisiejszych czasach na pewnego rodzaju luz, wzajemną życzliwość i poczucie humoru. Po drugie, szybko okazało się, że bezpośrednie nawiązania w pracach uczestników warsztatów do stylistyki komiksowej, takie jak operowanie skrótem wizualnym, symboliką uzupełnioną o zgodę na użycie napisów (w postaci dat, rocznicowych haseł itp.) przyniosły niemal natychmiastowe - "jak za dotknięciem czarodziejskiej różdżki" - otwarcie się na wspólną "zabawę sztuką" uczniów początkowo nieco wycofanych, nie wierzących w swoje możliwości.

 

 

Głównym zaskoczeniem dla osób odwiedzających pokonkursową wystawę, jak się wydaje, nie jest zatem ostateczny efekt w postaci kilku (kilkanastu/kilkadziesięciu) naprawdę bardzo interesujących w opinii konkursowego jury prac plastycznych, czy to o delikatnym zabarwieniu satyrycznym, bądź nawiązującym do estetyki skrótu przynależnej wszelkiego rodzaju plakatom i afiszom, ale wrażenie całościowej wizualnej spójności wykonanych przez uczestników prac. Spójność ta została dobitnie potwierdzona w odpowiednio zaaranżowanej ekspozycji, która jak mało kiedy w przypadku wystaw o podobnej tematyce zdaje się odsłaniać indywidualne piętno poszczególnych prac w połączeniu z obrazem całości, dającym wrażenie naprawdę radosnego świętowania historycznej rocznicy. Nie może być inaczej, skoro przejawem tej radości jest świadome użycie współczesnych środków wyrazu, odwołujących się do popkulturowej estetyki, tak bliskiej dzieciom przyzwyczajonym do komiksów, a co za tym idzie do określonego wizerunku bohaterów bajek i gier oraz stałej obecności komunikatów reklamowych w przestrzeni publicznej.

 

 

W tym miejscu zaprezentujmy garść warsztatowo-konkursowej statystyki:

W warsztatach udział wzięło ponad 130 dzieci z ośmiu klas SP 24 (Ia, IIa, IIb, IVa, IVb, Va, Vb i VII).

Uczestnicy wykonali i zgłosili do konkursu 181 prac, z czego 100 rysunków zostało zakwalifikowanych do wystawy pokonkursowej.

 

Jury w składzie:

Lech Kotwicz - przewodniczący (6 listopada 2018 roku poprowadził warsztaty rysunkowe z uczniami)

Tomasz Gawor

Elżbieta Stefanik

na posiedzeniu w dniu 14 listopada 2018 przyznało następujące nagrody i wyróżnienia:

 

I miejsce:

Anastazja Siuda – klasa VII

II miejsce:

Kuba Miklusiak – klasa II A

III miejsce:

Natalia Bieniek – klasa I A

 

Wyróżnienia:

Agata Czyrny – klasa I A

Olivia Nowak – klasa II A

Nina Fijak – klasa II B

Zofia Baran – klasa IV A

Dominika Cierpucha – klasa IV B

Mateusz Magnes – klasa V A

Paulina Pomorska – klasa V B

Angelika Kosińska – klasa VII

 

 

22 listopada w Świetlicy Kultury w ramach kolejnej ekpozycji zaprezentowanej przez efemeryczną "Galerię Na Końcu Świata" miało miejsce uroczyste otwarcie wystawy, na które przybyli wszyscy bez wyjątku laureaci nagród i wyróżnień wraz z rodzicami i innymi osobami bliskimi. Podczas wernisażu, w trakcie ogłaszania wyników, można było porysować kredą po mini-tablicy - odważna dziewczynka została uhonorowana nagrodą niespodzianką. Warto wspomnieć, że wśród fundatorów nagród, obok Miejskiego Domu Kultury, znalazła się także Bielska Strefa Modelarska oraz Kino Helios. 

 

 

Świetlica w Mikuszowicach Krakowskich składa serdeczne podziękowania pani dyrektor Renacie Kraciuk za pomoc w organizacji konkursu oraz pani Beacie Lekki, nauczycielce wychowania plastycznego, która perfekcyjnie skoordynowała zajęcia w ramach warsztatów. W najbliższej przyszłości liczymy na kolejne wspólne przedsięwzięcia o charakterze edukacyjnym i kulturotwórczym, które wzbogacają ofertę artystyczną i są kapitałem nie do przecenienia w integracji wszystkich pokoleń mikuszowickiej społeczności. 

 

100 na 100 - STO RYSUNKÓW NA STULECIE NIEPODLEGŁOŚCI

Wystawa rysunku w Świetlicy w Mikuszowicach Krakowskich

do 19 grudnia 2018

 

Uwaga! Po tym terminie rysunki zostaną przekazane dyrekcji SP 24

(Nagrodzone prace i zdjęcia z wernisażu - patrz: niżej)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         

Powrót

Miejsce wydarzenia

Świetlica
w Mikuszowicach Krakowskich

ul. Żywiecka 302
43-310 Bielsko-Biała
Telefon: +48 33 816 34 57; e-mail: mikuszowicekrak@mdk.bielsko.pl
Termin:  2018-11-28 - 2018-12-19

Galeria

1 miejsce Anastazja Siuda – klasa VII
1 miejsce Anastazja Siuda – klasa VII
2 miejsce Kuba Miklusiak – klasa II A
2 miejsce Kuba Miklusiak – klasa II A
3 miejsce Natalia Bieniek – klasa I A
3 miejsce Natalia Bieniek – klasa I A
Agata Czyrny - klasa I A
Agata Czyrny - klasa I A
Olivia Nowak - klasa II A
Olivia Nowak - klasa II A
Nina Fijak - klasa II B
Nina Fijak - klasa II B
Zofia Baran - klasa IV A
Zofia Baran - klasa IV A
Dominika Cierpucha - klasa IV B
Dominika Cierpucha - klasa IV B
Mateusz Magnes - klasa V A
Mateusz Magnes - klasa V A
Paulina Pomorska - klasa V B
Paulina Pomorska - klasa V B
Angelika Kosińska - klasa VII
Angelika Kosińska - klasa VII