ZAUŁEK z WOLUMINEM            

Zespoły

 PIANINO / KEYBOARD 

PIANINO / KEYBOARD

Adresat zajęć: dzieci, młodzież i dorośli zainteresowani nauką/doskonaleniem gry na keyboardzie/pianinie.

Termin zajęć: termin do uzgodnienia z instruktorem.

Instruktor: Beata Łukasik, Dariusz Klimek

Opis zajęć:
Zajęcia rozwijają zdolności muzyczne uczestników, umożliwiają zapoznanie z podstawowymi wiadomościami o muzyce, rozwijają techniczną biegłość gry na instrumencie. Uczestnicy poznają piosenki w łatwym wykonaniu na dwie ręce, utwory znanych kompozytorów, wykonują wprawki doskonalące technikę gry.
Nauczyciel zapewnia materiały i pomoce dydaktyczne niezbędne do zajęć i ćwiczeń w domu. Pracownia, w której odbywają się zajęcia, wyposażona jest we własne instrumenty (pianino/keyboardy).

 

Powrót